ПРИКЛЮЧИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕМА "ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ" В ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ

Обучение

На 19 юни, екипът на Кризисен център "Самарянска къща" бе отново в Първо районно управление - Стара Загора, където приключи обучението по тема "Домашното насилие - форми и динамика; взаимодействие между органите на реда и организациите, работещи с лица, жертви на домашно насилие.”. Водещите на обучението - Илина Терзиева, старши социален работник - координатор "Кризисен център "Самарянска къща" и "Консултативна телефонна линия" и Соня Пенева, старши социален работник в Кризисен център "Самарянска къща" и координатор на Програма "Закрила и подкрепа на жертви на насилие" включиха в активна дискусия 25-те служители на реда относно митовете за домашно насилие и цикъла на промяната. След приключване на обучението бяха връчени и удостоверения на всички участници.