Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика

Обучение Работа с трудни клиенти

Цветана Латева, социален работник в Наблюдавано жилище - Стара Загора и Златомира Колева, социален работник в Кризисен център "Самарянска къща" взеха участие в обучение на Фондация "Асоциация Анимус" по темата: "Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика", провело се от 18 до 20.07.2018 г., в гр. Царево, в Българо-германския център за професионална квалификация.

В рамките на обучението специалисти от Центрове за обществена подкрепа, Кризисни центрове и други социални услуги от цялата страна дискутираха следните теми: Процесът на промяна: защо им е на хората да се променят? Кога го правят? Как? Как можем да ги подпомогнем в този процес?; Синдром на родителското отчуждение: прояви и причини, характеристики на участниците; Депресивни родители: защо е важно да разпознаваме депресията в практиката си? По какво я разпознаваме?; Работа с родители: как можем да помогнем на родителите да бъдат по-ефективни и удовлетворени от ролята си?; Личностови разстройства: какво се крие зад поведението на упоритите клиенти с трудни характери?; Работа с личностови разстройства: и какво можем да направим за това?; Агресивни клиенти и де-ескалация: какви са мотивите на агресивното поведение? Как да се държим, ако клиентите станат агресивни по време на консултация?; Обсъждане на случаи на участниците – много важен елемент от свързването на теоретичните познания с ежедневната практика.

Споделеният опит, дискутираните казуси и времето с колеги е специален момент, който дава вдъхновение на работещите в социалната сфера да продължат своето призвание и мотивирано да подкрепят своите клиенти.