Работна среща на организациите по Програма "Сигурен старт"

Сигурен старт

На 27 и 28 февруари, в гр. София се проведе Работна среща на представители на организациите, финансирани в рамките на инициативата "Сигурен старт" от Фондация "Лале" и Фондация "ОАК". В рамките на срещата бяха обсъдени стандартите на програмата "Сигурен старт" в България, както и споделени практики и възможности за интегриране на нови услуги.

Г-н Димо Димов-Лемуил, Изпълнителен директо на Сдружение "Самаряни" и ръководител на Проекта "КЪЩАТА на семейството и общността" участва в срещата, където сподели резултатите и добрите практики от едногодишния опит на екипа в работата с децата, родителите и местната общност в с. Калитиново, където Сдружението изпълнява тригодишен проект по Програма "Сигурен старт".

В работната среща бяха обсъдени възможности за интегриране на здравни, социални и образователни услуги за деца и семейства, както и дискутирани насоки за изготвяне на "Оценка за развитие на детето" и как ефективно и бързо да бъдат индентифицирани проблемни области при децата в тяхното ранно развитие. Също така бе обменен опит между организациите за идеии и добри практики за оценка на ефекта от Програмата "Сигурен старт" в различните региони на страната.