Работна среща по програма "Сигурен старт"

Къщата на семейството и общността

От 29 до 30 май, 2018 г., в гр. София, се проведе първата работна среща на организациите, работещи по Програма "Сигурен старт" на Фондация "Лале". В срещата участваха представителите на четирите организация от градовете София, Варна, Търговище и Стара Загора, които получиха финансиране по програма "Сигурен старт" и, които през следващите три години ще предоставят иновативни услуги в своите региони. От самарянския екип, по проекта "КЪЩАТА на семейството и общността", в срещата участваха Димо Димов-Лемуил, изпълнителен директор и ръководител на проекта и Людмила Трифонова, старши социален работник в Кризисен център "Самарянска къща" и "КЪЩАТА". По време на срещата бяха споделени и обсъдени първите стъпки, възникналите въпроси, успешните елементи и срещнатите трудности. Така също беше поставено и началото на дискусия за изписване на стандарти на програмата, както и бяха обсъдени възможностите за привличане на съмишленици и партньори, които да подкрепят работата на организациите с информация, материали и др. 
КЪЩАТА на семейството и общността в с. Калитиново получи дарение - компютърна конфигурация и готварска печка, които ще подкрепят и обогатят работата в КЪЩАТА.