Работна среща за представяне на терапевтична програма

Терапевтична програма

На 08.11.2017 г., от 10:30 до 12:00 часа, в новата Зала за терапевтична работа с деца, в Сдружение „Самаряни“, на работна среща със социалните работници от Дирекция "Социално подпомагане", гр. Стара Загора, екипът на Консултативно-информационен център „Самаряни“ представи своята нова Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие.
Срещата премина при изключителен интерес и динамична професионална дискусия.
Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие се реализира с финансовата подкрепа на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД по Програма „Закрила и подкрепа на жертви на насилие“ на Сдружение „Самаряни“, в партньорство с Община Стара Загора.