Резултати от проведен конкурс за длъжността "Психолог" (по заместване)

За да разгледате резултатите от проведен конкурс за длъжността "Психолог" (по заместване) в Комплекс за социални услуги за деца и семейства - гр. Стара Загора, моля отворете следния Протокол.