Стартира първата терапевтична група за деца за справяне с насилие

Терапевтична програма

В рамките на Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие, в Сдружение "Самаряни", стартира първата група за деца на възраст 7-8 години. Новата зала, специално оборудвана в Консултативно-информационен център "Самаряни" за Програмата, бързо се превърна в място за игри, насърчаващи децата чрез метода "Психодрама" да се превъплатят в свой любим образ и да си взаимодействат със своите връстници.

Водещите на групата Радост Азманова - психолог и Соня Пенева - старши социален работник споделят, че „детето прави най-сериозните неща, докато играе" и прилагайки в работата си психодрамата като метод, разчитат на детската спонтанност и игра, които провокират себеизразяването у децата, с които се срещат. В груповата работа децата са тези, които в дух на сътрудничество разработват и организират собствената си игра, справят се с конфликтите на символично ниво, разбират за последствията от действията си, изпробват спонтанните си импулси и заедно вземат творчески решения. 

В терапевтичните групи се използват игри, в които децата създават общ сценарий и избират роли, които след това изпробват. Изигравайки символично своите притеснения и травми, включително агресивни преживявания, децата успяват да развият нови социални умения и стратегии за справяне. Това се случва в сигурна и защитена среда, а едновременно с това, те се забавляват по време на игрите.
 
Групите са подходящи за деца, които преживяват или са преживели различни форми на насилие - в семейството, в училище или сред връстници;  имат агресивни прояви; непълноценно общуват с връстници и възрастни; изпитват други социални трудности. Те включват между 4 и 6 деца в следните възрасти: 7-8 г., 9-10 г. и 11-12 г. Продължителността на всяка сесия е един час и се провежда веднъж седмично. Планирано е провеждането на 10 срещи за всяка сформирана група.
 
Родителите могат да се информират и да включат децата си в група, след като:
· се обадят на телефон: 042/621083;
· осъществят среща със специалисти от Консултативно-информационен център "Самаряни" (КИЦ) за избор на най-подходяща група за детето;
· доведат детето в КИЦ за среща с водещия психолог;
· заявят писмено желанието си за участие на детето в терапевтична група.
 
Участието на всяко дете е напълно доброволно и безплатно!