"Светлина" дариха на деца, преживели насилие

дарение

Детски дрехи, обувки, пантофки и плюшени играчки дариха от Детска градина № 10 "Светлина" на децата от Кризисен център "Самарянска къща". Дарителският жест свърза родители, деца и педагогически екип на детската градина с децата, преживели насилие и бе ясно послание за подкрепа в трудент момент в детския живот.

Сдружение "Самаряни" благодари на своите дарители за жеста на добротворство!

***

Проблемната ситуация по отношение на домашното насилие и трафика на хора е изключително изострена. През 2011 г. се наблюдава рязко повишаване на броя на случаите на насилие над жени и деца...

Сдружение "Самаряни" работи активно по проблема с домашното насилие и трафика на хора вече четиринадесета година. Към организацията, от януари 2004 г., функционира Кризисен център за деца и жени, жертви на насилие, като в него се предоставя възможност за кризисно настаняване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие, останали без подслон, доходи, емоционална или материална подкрепа от близки хора. Специализиран екип предоставя непосредствена социална подкрепа за разрешаване на най-спешните им нужди. Усилията на специалистите са насочени към задоволяване на ежедневните потребности, осигурява се социално-психологическа подкрепа за възстановяване и интеграция. През всички тези години "Смарянска къща" е осигурила на над 600 човека защитена среда, която е базово условие за процеса на възстановяване след нанесените травми.  

В "Приемната за подкрепа", специализиран екип напълно безплатни подкрепя с консултации жени, които търсят анонимно помощ и информация за преодоляване на проблем, свързан с упражнено насилие над тях. Над 1300 души са използвали услугите в Приемната.

Поддържа се денонощна гореща линия за жени и деца, жертви на домашно насилие - 042 64 11 11, на която са получени над 2200 обаждания.

Помогни ни да продължаваме да осигуряваме подкрепа на хора, преживели насилие, които се нуждаят от нея, за да продължат достойно своя живот! Допринеси в борбата с насилието!

БЪДИ ДОБРОТВОРЕЦ! ДАРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!