Търсим психолог за работа с деца и семейства в риск

Сдружение "Самаряни" търси да назначи психолог (по заместване) в Комплекс за социални услуги за деца и семейства - град Стара Загора.


Изисквания: 
- висше образование „Психология”; 
- нагласа за работа с уязвими групи; 
- предимство е специалистът да притежава опит в психологическото консултиране на клиенти; 
- добра компютърна грамотност (работа с Microsoft Office); 
- комуникативност; 
- мотивация за работа в екип. 

Отговорности: 
- психологическо консултиране;
- работа по случай; 
- работа с деца и семейства в риск;
- групова работа с деца от специализирани институции;
- работа с кандидат-осиновители и осиновители.

Предлагаме: 
- ясно регламентирани трудови правоотношения - трудов договор по заместване;
- 500 лв. брутно трудово възнаграждение - стартово, и 540 лв. след изтичане на изпитателния срок; 
- възможност за развитие и допълнителна квалификация; 
- работа в динамичен екип. 

Необходими документи за кандидатстване: 
- Автобиография със снимка;
- Мотивационно писмо.

Срок за подаване на документи: до 10:00 часа на 30.05.2014 г. 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю! 

В случай на неодобрение, се счита, че кандидатът се съгласява с предварителното условие на организацията да задържи в архива си подадените от него документи. 

За повече информация: 
Сдружение „Самаряни” 
Антония Павлова 
Специалист „Социален маркетинг и масмедии“
тел.: 042/62 10 83