Търсим социален сътрудник

Внучето на баба

Повече от седем години сдружение „Самаряни“ реализира проект „Внучето на баба“, насочен към тежкоболни деца, лишени от родителска грижа с множествени увреждания, трудно подвижни, настанени в специализирани институции. 

Сдружение „Самаряни“ търси да назначи двама „социални сътрудници“ или т.нар. „баби“.

Любящите „баби“ ще се занимават с децата четири часа дневно, учейки ги на различни умения. По този начин между тях и децата се изгражда индивидуално взаимодействие, което влияе изключително ползотворно върху детското развитието.

Позицията е подходяща и за хора в пенсионна възраст.

Изисквания:
- Средно образование;
- Предимство е опит в обгрижването на деца с увреждания;
- Умения за разбиране и проява на уважение към уникалността на всяко дете.

Ангажимент:
- Да полага лично грижи и да провежда индивидуално занимания с три деца, настанени в специализирана институция.

Предлагаме:
- Ясно регламентирани правоотношения по граждански договор;
- Брутно възнаграждение при месечна заетост до 84 часа - 3,00 лв/час. 
Необходими документи за кандидатстване:
- Автобиография със снимка;
- Мотивационно писмо.

Документите за кандидатстване се подават по електронен път на: [email protected]

Срок за подаване на документи: до 20.04.2018 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

В случай на неодобрение, се счита, че кандидатът се съгласява с предварителното условие на организацията, да задържи в архива си подадените от него документи.

За повече информация:

Сдружение „Самаряни”
тел.: 042/621 083