Търсим социален сътрудник в Звено "Майка и бебе"

Обява №004/09.04.2014

Сдружение "Самаряни" търси да назначи социален сътрудник в Звено "Майка и бебе".

Звено "Майка и бебе" е център, който предлага временно подкрепа и подслон, за жени в последните месеци на бременността (7-9 месец) и майки с деца от 0 до 3 години, при които поради социални, психологически, медицински или други причини, е идентифициран висок риск от изоставяне на бебето след раждане и са останали без подкрепа от близки хора. Услугите са насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, осигуряване на социално-психологическа подкрепа за възстановяване и интеграция.

Изисквания:

- средно и по-високо образование с предимство от областта на помагащите професии;

- нагласа за работа с уязвими групи;

- комуникативност;

- мотивация за работа в екип.

Отговорности:

- нощни смени и дневни дежурства (включително съботно-неделни), организирани по предварително договорен график;

- подпомагане провеждането на социалната работа с жените, настанени в Звеното; развиване на умения и навици за самостоятелно битово обслужване - здравословен живот, хигиена, поддържане на домакинство; решаване на проблеми; общуване; вземане на решения и др.;

- подпомагане организацията на дежурствата по смяна с подпомагащи дейности, свързани с поддържането на материалната база.

Предлагаме:

- ясно регламентирани правоотношения по граждански договор;

- брутно възнаграждение в зависимост от вида дежурство, както следва:

дневно дежурство - 1,10 лв. на час;

нощно дежурство - 15,00 лв. на смяна;

дневно дежурство по време на официален празник - 1,85 лв. на час;

нощно дежурство по време на официален празник - 22,00 лв. на смяна.

Необходими документи за кандидатстване:

- Автобиография със снимка;

- Мотивационно писмо.

Предлаганата позиция е подходяща за втора работа, както и за хора с нагласа за допълнителни доходи.

Документите за кандидатстване се подават по електронен път.

Срок за подаване на документи: до 17:00 часа на 18.04.2014 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

В случай на неодобрение, се счита, че кандидатът се съгласява с предварителното условие на организацията да задържи в архива си подадените от него документи.

За повече информация:

Сдружение „Самаряни”

Антония Павлова

Специалист „Социален маркетинг и масмедии“

тел.: 042/621 083