Творческо с квилинг техника

Картички с квилинг

Изглежда красиво и човек си мисли, че е извънредно лесно навиването на няколко лентички, от които да се оформят фигури с техниката, наречена "квилинг". Изглежда лесно, но всъщност е цяло изкуство. Благодарение на Незабравка Асенова, дългогодишен доброволец от Самарянска доброволческа служба, две момичета от "Наблюдавано жилище" - гр. Стара Загора  успяха да изработят оригинални картички в организиранто от "Самаряни" ателие.  Техниката "квилинг"  или наречена още хартиен филигран, е форма на изкуство, която включва използването на ленти от хартия, които се навиват, сгъват в определени форми или се слепват заедно, за да се създаде интересен декоративен дизайн. Тя развива усета към цветовете и формите и провокира фантазията. "Квилингът" развиване на фината моторика на пръстите и е увлекателно и приятно занимание за малки и големи. 

* * *

Услугата "Наблюдавано жилище" предоставя комплексни форми на подкрепа на младите хора за самостоятелен начин на живот, които са: настаняване, изготвяне оценка на потребностите и индивидуален план, информиране и насочване към различни услуги и институции в общността, социално-психологическо консултиране и професионално консултиране. Организират се обучения и тренинги за придобиване на нови знания и умения, както и за развиване на наличните личностни ресурси на настанените в услугата. По преценка на екипа, при необходимост се осъществява и придружаване. За да бъде подкрепата, която се оказва на младите хора, структурирана и адекватна, в процеса на консултиране е предвидена и специално разработената от екипа на услугата “Програма за осъществяване на услуги с настаняване в "Наблюдавано жилище" за млади хора от общността”.

През м. Август, в "Наблюдавано жилище" Стара Загора живеят и получават подкрепа четири момчета и две момичета.