Новини

Обучение за работата с доброволци в Сдружение „Самаряни”

Среща-обучение за работата с доброволци в Сдружение „Самаряни” ще се проведе на 30.10.2009 г., петък от 13,00 до 18,00 часа в зала 1 на Комплекса за социални услуги за деца и семейство, ул. „Христо Ботев” 205. Организатори на срещата са Сдружение „Самаряни”, водещи ще бъдат Цвета Христова и Адриан Апостолов – социални работници в Сдружението.

Сбирка на приемните родители в област Стара Загора

На 29.10.2009 г. от 18:00 ч. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Стара Загора ще се проведе събиране на приемните родители в област Стара Загора. Целта на събирането е приемните семейства да дадат своите предложения за промени свързани с приемната грижа и чрез ново учредената Асоциация на приемните родители в България да бъдат придвижени до по горна инстанция.

Национална годишна среща по приемна грижа в гр. Пловдив

На 23,24 и 25 октомври 2009 г. Областният център по приемна грижа (ОЦПГ) към Сдружение „Самаряни” - гр. Стара Загора, участва в Националната среща на приемните родители „Поправи детството” в град Пловдив. Организатор на поредната, трета среща на приемните родители тази година бе фондация „За нашите деца” - гр. София. Социалните работници от първия в страната Областен център по приемна грижа - гр. Стара Загора представиха своя опит и участваха в една пленарна сесия и два уъркшопа.

Сдружение "Самаряни" проведе среща с г-жа Галина Стоянова

По инициатива на г-жа Галина Стоянова, заместник-областен управител на Стара Загора и със съгласието на г-н Йордан Николов, областен управител, беше проведена работна среща с ръководството на Сдружение “Самаряни” . Срещата се проведе в централният офис на организацията.
Ръководството и г-жа Стоянова обсъдиха наболелият проблем с недостига на финансови средства за дейностите, които организацията предалага в помощ и подкрепа на жени и деца, преживели насилие. Г-жа Стоянова беше запозната с работата на Кризисният център за жени и деца, преживели насилие или станали жертва на трафик  “Самарянска къща”. След което лично посети Центъра, за да се запознае с част от клиентите и персонала. След посещението тя изказа своята висока оценка към екипа на Кризисният център, който ежедневно подкрепя настанените жертви на насилие и трафик. 

Семинар на тема: „България – Холандия: Обмен на практики в противодействието на трафика на хора”

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) съвместно с Полицейската агенция на Холандия (KLPD) организира еднодневен работен семинар на тема: „България - Холандия: Обмен на практики в противодействието на трафика на хора". Целите на семинара са да се обмени информация и опит по сътрудничеството между правоохранителните органи и неправителствените организации в двете страни, по конкретните методи за работа по случаи на трафик на хора, както и да се формулират препоръки за подобряване на взаимодействието между правоохранителните органи и неправителствените организации в България. Семинарът също така има за задача да се обмени информация относно текущите програмите на различните организации, информация относно работата в една обща мрежа, както в България, така и между двете страни.