Новини

Публичен отчет на РУ на МВР

Районно управелние на МВР - Стара Загора представи публичен отчет на дейността си през 2008 г. в зала Славейков пред Общинския съвет на Стара Загора. Публичният отчет на РУ на МВР – Стара Загора е част от годишната програма за действие на Местната комисия за обществен ред и сигурност. Тази година г-жа Диана Димова, изпълнителен директор на Сдружение "Самаряни", е един от членовете на Комисията.

110 години Добрий самарянин

На 3 март 1899 г. по инициатива на д-р Ст. Драгнев и група съмишленици в Стара Загора се основава благотворителното дружество „Добрий самарянин”, по предложение на евангелиста г-н Стефан Момчилов. Неговата идеална цел е да подпомага страдащите и да се подкрепя активно благодетелността. Дружеството е активно подкрепяно от тогавашния кмет на Стара Загора, г-н Христо Кожухаров и г-жа Теофано Попова, като заедно обмислят откриването на сирото и старопиталище.

Действителността в българските домове за деца без родители

Едва ли за някой, запознат със социалната действителност в България, е изненадан, че тя заема първо място сред европейските страни по брой на изоставени бебета и деца до тригодишна възраст. Според последните справки около 1500 деца на тази възраст всяка година постъпват в подобни домове. Над 1000 са изоставени направо в родилните домове. Смята се, че в по-големите от тях на седмица бива изоставено поне по едно дете. Според работещите в АГ-клиниките оставянето на деца не е приоритет само на ромското население, както е всеобщото схващане.

Проект “Изграждане на Център за социално-здравна и образователна подкрепа"

Единадесет месеца изминаха от началото на проект “Изграждане на Център за социално-здравна и образователна подкрепа за деца в риск” , изпълняван от Сдружение „Самаряни”. Неговата цел е да се създадат условия за успешна социална интеграция и адекватна професионална реализация на децата от трите Дома „Мария Терезия”, „Българка” и „Теофано Попова”, като се улесни достъпът им до алтернативни услуги, базирани в общността.

Покана за освещаване

Сдружение "Самаряни" получи покана за участие в Освещаване на православен параклис, под небесната закрила на светите безсребърници Св. Св. Козма и Дамян в Дневния център за възрастни с ментални увреждания и хронични психични проблеми, гр. Стара Загора. То ще се проведе на 10 февруари 2009 г. /вторник/, от 10.30 ч., в сградата на Дневния център, намираща се на ул. "Армейска" № 16.