Новини

Асоциация на социалните предприятия в България (АСПБ)

АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ (АСПБ) 

Платформа

Водени от желанието си да засилим ролята на социалните предприятия в нашата страна, и обединени от идеята, че социалното предприемачество носи огромен потенциал за утвърждаване на нестопанските организации при изпълнение на мисията им да помагат на хора и общности в неравностойно положение, на 17 ноември 2005 г. от в конферентната зала на хотел “Одесос” – гр. Варна, беше учредена Асоциация на социалните предприятия в България (АСПБ).

Платформа СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Самарянска философия на социална работа

Социалните услуги, които се предоставят на различни групи от деца и семейства:

  • са основани на реални потребности;
  • съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации;
  • подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие;
  • повишават или възстановяват социални функции;

Пчеларство и младежка заетост

Пчеларство – програми за финансиране

 

Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS), 2004-05 се осъществява от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).