Новини

Пчеларство и младежка заетост

Пчеларство – програми за финансиране

 

Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS), 2004-05 се осъществява от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

е-Каталог на НПО

Указател на неправителствените организации в регион Стара Загора, работещи в сферата на социалните дейности и регистрирани в обществена полза

име: Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Ген. Столетов” № 127
телефон: 042/605 007; факс:042/638 075
ел. адрес: [email protected]
ел.