Новини

Горско лятно приключение

Приключение

За първи път в живота си да отидеш на лагер... За първи път, да изживееш емоция, да си на място и сред хора, които след седем дена са ти толкова близки, все едно цял живот са били до теб, да преживееш лагерен огън, да се докоснеш до планината, да пуснеш на свобода птица, да опиташ горски плодове, да твориш, да се ориентираш по карта с компас из непозната местност,... Тези и още много други незабравими емоции изживяха две деца - братче и сестриче, които Сдружение "Самаряни" подкрепя чрез каузата си "Детството не бива да боли".

Стажант в Наблюдавано жилище - Стара Загора

Стаж в Наблюдавано жилище

Сдружение "Самаряни" е любимо място за стаж на студентите, изучаващи различни специалности от социалната сфера...

Резултати от проведен конкурс за социален сътрудник

Екип

След проведен конкурс в два кръга за подбор на кандидат за длъжността “Социален сътрудник“ в Кризисен център “Самарянска къща“, съответно: I-ви кръг : „Подбор по документи“ и II-ри кръг: „Индивидулано интервю“, комисията изготви комплексна оценка на всеки от кадидатите и одобри кандидат за заемане на длъжността.

Одобреният кандидат беше информиран и поканен да подготви документи за сключване на договор.

Покана за дарителство в подкрепа на жена

дарителство
Всеки може да бъде велик..., защото всеки може да прави услуги. За това не е необходимо да си завършил колеж. Не е нужно и да можеш правилно да съгласуваш подлога и сказуемото. Имаш нужда само от сърце, пълно с милосърдие.

Трима младежи бяха настанени в Наблюдавано жилище - Стара Загора

Наблюдавано жилище

През м. Юли, две девойки и един младеж заживяха в Наблюдавано жилище - Стара Загора, съответно в апртаментите в кв. "Железник" и кв. "Зора". И тримата младежи са на възраст 20-21 години, напуснащи ЦНСТ и ДДЛРГ, днес те отправят поглед напред към възможността за самостоятелност. Двама от младежите все още учат, за да завършат своето средно образование, а едно от момичетата вече е взело своята диплома и търси своята първа работа.