Новини

Библиотека на играчките

Библиотека на играчките

Благодарение на Фондация "Лале", в гр. Търговище, от 19 до 20.07.2018 г., бе проведено обучение по Елементът Игра за организациите работещи по програмата "Сигурен старт" в България - Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора, Клуб на НСО, гр. Търговище, Сдружение "Съучастие", гр. Варна. Водещи на обучението бяха специалистите от Фондация за децата в риск по света.

Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика

Обучение Работа с трудни клиенти

Цветана Латева, социален работник в Наблюдавано жилище - Стара Загора и Златомира Колева, социален работник в Кризисен център "Самарянска къща" взеха участие в обучение на Фондация "Асоциация Анимус" по темата: "Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика", провело се от 18 до 20.07.2018 г., в гр. Царево, в Българо-германския център за професионална квалификация.

Търсим социален сътрудник в Кризисен център "Самарянска къща"

Самарянска къща

Сдружение "Самаряни" търси да назначи социален сътрудник по ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР в Кризисен център "Самарянска къща" за жени и деца, жертви на насилие и трафик.

"Самарянска къща" е комплекс от краткосрочни социални услуги в подкрепа на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране, както и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса. 

Изисквания:

Oбщественото обсъждане на Концепцията на Закона за социалните услуги

Oбщественото обсъждане на Концепцията на Закона за социалните услуги

Областна администрация - Стара Загора домакинства официална среща, на която бе представен и дискутиран разработения проект на Концепция на Закона за социалните услуги,  публикуван за обществено обсъждане на 8 юни 2018 г. на Правителствения портал за обществени консултации на МС и на интернет страницата на МТСП. Срещата премина под председателството на Областния управител г-жа Гергана Микова.

"Къщата на семейството и общността" бе представена в Берлин

Къщата на семейството и общността

Благодарение на Фондация "Лале", представител от Сдружение "Самаряни", част от екипа, реализиращ дейностите в Къщата на семейството и общността в с. Калитиново, посети Берлин от 24 до 27 юни, и участва в заключителната работна среща по проект ЕФФЕКТИ, който се реализира със съфинансиране по програма Еразъм+ на Европейската комисия. В рамките на двудневното посещение участниците от България - екипа на Фондация "Лале", Александрина Вълчева, представител на Омбудсмана на Република България, Райна Димитрова, Център МИР, кв. “Факултета”,  гр.