Кризисен център "Самарянска къща"

За подкрепа на деца и жени, преживели насилие

Кризизният център функционира от януари 2004 г., като в него се предоставя възможност за кризисно настаняване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие, останали без подслон, доходи, емоционална или материална подкрепа от близки хора. Клиентите имат възможност да пребивават в защитена среда, която е базово условие за процеса на възстановяване. Специализиран екип предоставя непосредствена социална подкрепа за разрешаване на най-спешните им нужди.

Социалните услуги в Центъра са насочени към задоволяване на ежедневните потребности на клиентите, осигурява се социално-психологическа подкрепа за възстановяване и интеграция. За всички клиенти услугите са напълно безплатни.

Клиентите могат да получат:

 • временен подслон в защитена среда до шест седмици, като срокът за престой не е строго регламентиран, а се определя от оценката на екипа за нуждите на настанените клиенти;
 •  24-часова спешна професионална помощ и информация;
 • социално, психологическо и юридическо консултиране;
 • психотерапевтична помощ за преодоляване на травматични симптоми след преживяно насилие;
 • интензивно трудово и социално посредничество – насочване и придружаване до други служби, институции, организации, специалисти – лекари, юристи, психолози, социални работници, полицаи, трудови посредници, работодатели, други;
 • съдействие за достъп до медицинска и здравна помощ;
 • материална подкрепа за настанените (лимитирана по индивидуална преценка) – осигуряване на храна, при необходимост облекло, лекарства и други съобразно индивидуалните нужди.

Услугите, които предлагаме са в полза на:

 • деца и жени, станали жертва на домашно насилие;
 • деца и жени, станали жертва на вътрешен и/или външен трафик, с цел проституция;
 • бременни девойки и бременни жени в рисково положение, които са:
  • непълнолетни;
  • с ниско образователно равнище;
  • без доходи и/или без жилище;
  • произхождащи или живеещи в изолирани общности със значителни социални проблеми;
  • с повишен акушерски риск;
  • в напреднала бременност – 7-9 месец;
  • които са били обект на агресивно поведение и/или насилие;
  • роднини и близки на пострадали от насилие;
  • деца и жени от рискови групи, с висок риск от насилие или въвличане в трафик.