Приемна

за подкрепа на деца и жени, преживели насилие

Приемната работи от януари 2004 г. в подкрепа на деца и жени, пострадали от различни форми на насилие. Социалната работа в нея е насочена към подпомагане на жертви на домашно или сексуално насилие. Екип от социални работници, психолози и юристи предлагат социално-психологическа подкрепа за тяхното възстановяване и реинтеграция. За всички клиенти социалните услуги са напълно безплатни.

Клиентите могат да получат:

  • информация за организации и услуги в цялата страна, предлагащи подкрепа на хора, пострадали от насилие;
  • полезни материали по проблемите насилие и трафик;
  • консултация със специалисти (социален работник, психолог, юрист) на Консултативната телефонна линия или лично в Приемната;
  • насочване и придружаване до здравни, социални и други служби – социално посредничество;
  • помощ при намирането на работа – трудово посредничество;
  • съдействие за достъп до медицинска и здравна помощ;
  • обезпечаване на разходи за първоначални медицински изследвания на рискови практики и извършване на съдебно медицински експертизи след преживяно насилие за клиентите в неравнопоставено социално положение;
  • включване в група за взаимопомощ, ръководена от двама психолози;
  • включване в клуб „Феникс” – групов формат за дългосрочна подкрепа на жени, пострадали от насилие; на жени в риск да станат жертви на насилие и жени, преживели насилие в миналото си; и на жени напуснали Кризисен център „Самарянска къща”.