Консултативна телефонна линия

Kонсултативната телефонна линия 042/64 11 11  е разкрита към услугата Кризисен център ,,Самарянска къща,,. Линията е отворена 24 часа, на нея могат да потърсят помощ жени и деца станали жертва на насилие, да се обадят близки , роднини или съседи станали свидетели на такова.

На телефонната линия отговарят специалисти, които ще отговорят компетентно на зададените въпроси свързани с домашното насилие, информация по какъв начин може да бъдем полезни в даден случай или да насочи към друга по подходяща за случая институция или услуга.