Партньори

Община Стара Загора

Сдружение "Самаряни" е стратегически партньор на Община Стара Загора през последните 10 години в областта на социалните дейности и практики, както и в реализацията на редица проекти и обществени инициативи, реализирани на територията на общината. Община Стара Загора е била партньор на организацията в реализирането на редица проекти със средства от Европейския съюз, както и такива от други американски и европейски донори. В дългогодишното съвместно партньорство, Община Стара Загора е припознала Сдружение "Самаряни" като благонадежден, предвидим и печеливш партньор, на който е гласувала висока степен на доверие и от страна на целия Общински съвет.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

Сдружение "Самаряни'“ е стратегически партньор на Областна администрация Стара Загора. Формалното партньорство започва с поканата за Областния управител на Стара Загора за участие на организацията в Оперативния екип за областно планиране на социалните услуги развивани на територията на областта, който включва в състава си също представители на Областна администрация, Община Стара Загора и Регионална дирекция "Социално подпомагане". Сдружение "Самаряни" участва в специализираните обучения за областно планиране на алтернативните услуги, базирани в общността организирани от Уницеф – България за Югоизточен и Южен централен планови район.

Уницеф - България

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни. Организацията подпомага както правителствени, така и неправителствените си партньори за повишаване на общественото внимание към децата, както и за полагането на система за контрол и защита на техните права. УНИЦЕФ България откри офиса си през 2005 г.

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата (НМД) е неправителствена организация – мрежа на водещи НПО, работещи в сферата на децата и семействата. НМД е създадена през 2003 като свободен алианс от неправителствени организации. През 2006 г. придобива статута на неправителствена организация в обществена полза.

Подслон за човечеството - България

Българският клон на Habitat for Humanity е регистриран в България като Фондация „Подслон за човечеството”. Чрез своите дейности те популяризират идеята за адекватните жилищни нужди като основно човешко право и работим за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на мизерните жилищни условия.

Български Червен Кръст - Областен съвет Стара Загора

Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации.