Български Червен Кръст - Областен съвет Стара Загора

Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност.

В редица инициативи и общественозначими каузи, Сдружение "Самаряни" си партнира с Областния съвет на БЧК, Стара Загора. Сред тях са популяризиране на доброволното кръводаряване и организиране на съвместни информационни кампании, както и участие на БЧК в обществения комитет, сформиран по повод кампанията "Имам приятел - добър самарянин".

Повече за БЧК на: www.redcross.bg