Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата (НМД) е неправителствена организация – мрежа на водещи НПО, работещи в сферата на децата и семействата. НМД е създадена през 2003 като свободен алианс от неправителствени организации. През 2006 г. придобива статута на неправителствена организация в обществена полза.

От 2007 г. организацията отговаря за реализирането в България на международната програма PROCOPIL за борба с малтретирането на деца, съ-финансирана от Министерството на външните работи на Франция. От лятото на 2009 г. НМД работи и по проект „Имам право” за по-добра закрила на детските права в България, финансиран от фондация OAK и Уницеф.

За да гарантира правата и повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в България, НМД осъществява застъпнически и лобистки кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца. Благодарение на екипа си от експерти изработваме информирани политики за децата и семействата.

Също така организацията активно работи за консолидиране на неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях. Друг основен приоритет в работата ни е изграждането на  работеща и отворена гражданска мрежа по въпросите на децата и семействата.

Сдружение "Самаряни" е съ-учредител на НМД и член на Управителния съвет на организацията. Към декември, 2010 г. в Национална мрежа за децата членуват 73 неправителствени организации, работещи с и за деца и семейства.

Повече за тях можете да откриете на: www.nmd.bg