Община Стара Загора

Сдружение "Самаряни" е стратегически партньор на Община Стара Загора през последните 10 години в областта на социалните дейности и практики, както и в реализацията на редица проекти и обществени инициативи, реализирани на територията на общината. Община Стара Загора е била партньор на организацията в реализирането на редица проекти със средства от Европейския съюз, както и такива от други американски и европейски донори. В дългогодишното съвместно партньорство, Община Стара Загора е припознала Сдружение "Самаряни" като благонадежден, предвидим и печеливш партньор, на който е гласувала висока степен на доверие и от страна на целия Общински съвет.

С решение на Общинския съвет на Общината на организацията е предоставена за безвъзмездно ползване за срок от 10 години административна сграда, отредена за социални дейности където през годините са реализирани множество проекти с обществена значимост, както и са привлечени значителни средства в полза на местната общност. С друго важно за организацията решение на Общински съвет – Стара Загора, беше единодушно подкрепен Кризисен център "Самарянска къща" да продължи дейността си като национална услуга като делегирана държавна дейност.

Община Стара Загора също е възложила за управление, като делегирана държавна дейност, на Сдружение „Самаряни“ няколко ключови за Общината социални услуги, базирани в общността – „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ и „наблюдавано жилище“.

По покана на Община Стара Загора, Сдружение „Самаряни“ участва съвместно с нея няколко обществени комисии, свързани с развитието на местната социална политика – "комисия за детето", "комисия за обществен ред и сигурност", както и е подписала официално споразумение свързано с прилагането на местната политика за подобряването и развитието на условията на социалните жилища на територията на общината.

Съвместно с Община Стара Загора, Сдружение „Самаряни“ е член на Оперативния екип за областно планиране на социалните услуги към Областния управител на Стара Загора, като участва активно в планирането, анализа и подкрепата на наличните и новосъздадените алтернативни социални услуги за периода 2011-2015 г.