Уницеф - България

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни. Организацията подпомага както правителствени, така и неправителствените си партньори за повишаване на общественото внимание към децата, както и за полагането на система за контрол и защита на техните права. УНИЦЕФ България откри офиса си през 2005 г. В дейността си се застъпва за закрила на правата на децата, за посрещането на техните основни потребности и разширяване на техните възможности, за да постигнат своя пълен потенциал. Един от най-тежките проблеми, с който се сблъсква в практиката си е работата с деца настанени в институции лишени от родителски грижи.
Програмите на УНИЦЕФ България са свързани с деинституционализацията, с превенцията на насилието над деца и с превенция отпадането на децата от училище. Мисията на УНИЦЕФ България е да се застъпва за правата на децата. За целта организира различни кампании. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

Сдружение "Самаряни" е стратегически партньор на Уницеф - България в областта на мултиплицирането на областния модел по приемна грижа в регион Стара Загора, както и в прилагането му като пилотен модел в още 8 други области на страната, заедно с ключови партньори в лицето на Международна социална служба - България (МСС) и Институт за социални дейности и практики (ИСДП).

Повече за тях можете да откриете на: www.unicef.bg