top of page

Адаптиране на социалните услуги спрямо новите нормативни изисквания


На 30. Септември, в гр. Стара Загора, се проведе специализирано обучение на тема: "Адаптиране на социалните услуги, спрямо нормативно определените изискавания на Закона за социалните услуги в сила от 01.07.2020 г.", водено от доц. д-р Костадин Марков, от Обучителен център "Тренинг фактори".

В обучението активно се включи Председателят на Управителния съвет на Сдружение "Самаряни - г-жа Иванка Попова-Иванова, където бяха засегнати следните теми:

специализирано обучение на тема: "Адаптиране на социалните услуги, спрямо нормативно определените изискавания на Закона за социалните услуги в сила от 01.07.2020 г.",
Специализирано обучение

Предмет и цели на Закона за социалните услуги; Профилиране на социалните услуги; Държавни и местни органи и доставчици на социални услуги.; Планиране и финансиране на социалните услуги; Създаване, прекратяване и възлагане на предоставяне на социалните услуги; Предоставяне на социалните услуги; Качество, ефективност, контрол и мониторинг на социалните услуги; Служители, осъществяващи дейности по насочване за ползване и предоставяне на социалните услуги; Интегриран подход

В обучението активно се включи Председателят на Управителния съвет на Сдружение "Самаряни - г-жа Иванка Попова-Иванова, където бяха засегнати следните теми:  специализирано обучение на тема: "Адаптиране на социалните услуги, спрямо нормативно определените изискавания на Закона за социалните услуги в сила от 01.07.2020 г.", специализирано обучение на тема: "Адаптиране на социалните услуги, спрямо нормативно определените изискавания на Закона за социалните услуги в сила от 01.07.2020 г.",  Предмет и цели на Закона за социалните услуги; Профилиране на социалните услуги; Държавни и местни органи и доставчици на социални услуги.; Планиране и финансиране на социалните услуги; Създаване, прекратяване и възлагане на предоставяне на социалните услуги; Предоставяне на социалните услуги; Качество, ефективност, контрол и мониторинг на социалните услуги; Служители, осъществяващи дейности по насочване за ползване и предоставяне на социалните услуги; Интегриран подход  и интегрирани услуги; Ред и условия за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги; Административно наказателна отговорност; Допълнителни и преходни разпоредби; Заключителна част, обобщение, дискусия и споделяне на личен опит.

и интегрирани услуги; Ред и условия за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги; Административно наказателна отговорност; Допълнителни и преходни разпоредби; Заключителна част, обобщение, дискусия и споделяне на личен опит.


Все още остават много въпросителни спрямо прилагането на новия Закон за социалните услуги в практиката, както и бързото преструктуриране на досегашните услуги в новите направления, определени от Закона.

70 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page