top of page

Акедимичната година и за четирима младежи от "Наблюдавано жилище" е открита!

Актуализирано: 14.09.2021 г.


На 13.09.2021 г., Тракийският университет откри официално новата академична година. Този ден е и специален повод за празник и за две момичета и две момчета от "Наблюдавано жилище" - Стара Загора, които от този момент са част от първокурсниците! Младите хора избраха да учат в направления, в които ясно проличава тяхното желание в бъдеще като специалисти да подкрепят, помагат и се грижат за други лица, попаднали в житейска криза или необходимост от подкрепящо обучение. Двама от студентитие ще се обучат в специлаността "Социални дейности", едно момиче ще учи - "Социална педагогика", а едно от момчетата - " Медицинска рехабилитация и ерготерапия". Целият екип на Сдружение "Самаряни" пожелаваме на нашите студенти от "Наблюдавано жилище" успешна учебна година като вярваме, че те ще преминат през всяко предизивикателство и след края на своето образование ще продължим да се срещаме вече като колеги и хора, носещи в сърцата си социалната сфера. * * * "Наблюдавано жилище" - Стара Загора Наблюдавано жилище (НЖ) е форма на социални услуги за оказване на професионална подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция. Услугата може да бъде насочена и към млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация и/или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство и/или близките си. Мисията на услугата е да се повиши социалната адаптация на тези млади хора, чрез осигуряване на адекватна подкрепа и професионална помощ за подобряване уменията им за социално включване. Услугата е фокусирана върху следните задачи: ​- да се оказва активна и системна помощ за подобряване на уменията за самостоятелен/независим живот на младите хора и възможностите им за справяне/преодоляване на трудностите, които срещат след напускането на институцията, както и за тези, които се намират в тежка житейска ситуация в дома и семейството си или в общността; - да се съдейства за намирането и устройването на подходяща работа и последващата им професионална реализация; - да се спомага процеса на развиването на личните качества и силни страни у младите хора, с оглед постепенното им самоовластяване в процеса на социална адаптация.
Снимка: stara-zagora.info

На 13.09.2021 г., Тракийският университет откри официално новата академична година. Този ден е и специален повод за празник и за две момичета и две момчета от "Наблюдавано жилище" - Стара Загора, които от този момент са част от първокурсниците!

Младите хора избраха да учат в направления, в които ясно проличава тяхното желание в бъдеще като специалисти да подкрепят, помагат и се грижат за други лица, попаднали в житейска криза или необходимост от подкрепящо обучение. Двама от студентитие ще се обучат в специлаността "Социални дейности", едно момиче ще учи - "Специална педагогика", а едно от момчетата - " Медицинска рехабилитация и ерготерапия".

Целият екип на Сдружение "Самаряни" пожелаваме на нашите студенти от "Наблюдавано жилище" успешна учебна година като вярваме, че те ще преминат през всяко предизивикателство и след края на своето образование ще продължим да се срещаме вече като колеги и хора, носещи в сърцата си социалната сфера.


* * *

"Наблюдавано жилище" - Стара Загора

Наблюдавано жилище (НЖ) е форма на социални услуги за оказване на професионална подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция. Услугата може да бъде насочена и към млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация и/или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство и/или близките си. Мисията на услугата е да се повиши социалната адаптация на тези млади хора, чрез осигуряване на адекватна подкрепа и професионална помощ за подобряване уменията им за социално включване.

Услугата е фокусирана върху следните задачи: ​- да се оказва активна и системна помощ за подобряване на уменията за самостоятелен/независим живот на младите хора и възможностите им за справяне/преодоляване на трудностите, които срещат след напускането на институцията, както и за тези, които се намират в тежка житейска ситуация в дома и семейството си или в общността;

- да се съдейства за намирането и устройването на подходяща работа и последващата им професионална реализация;

- да се спомага процеса на развиването на личните качества и силни страни у младите хора, с оглед постепенното им самоовластяване в процеса на социална адаптация.


10 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page