top of page

Базово обучение за прилагане на системата за проследяване на случай на дете в риск


Ваня Попова, председател на УС на Сдружение "Самаряни" и Соня Пенева, социален работник от Кризисен център "Самарянска къща" взеха участие в тридневно базово обучение, организирано от Агенция Социално подпомагане, за прилагане на Системата за проследяване на случай на дете в риск за социални работници от отделите “Закрила на детето“ (ОЗД), както и представители от различните сектори, имащи отношение към социалните услуги и работа с деца в риск, към повишаване ефективността на услугите и на социалната работа, към гарантиране правата на децата. Обучението се проведе в рамките на Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. От 11 до 13.08., гр. Стара Загора, беше форум за 50 специалисти, които работят в социалната сфера с деца. Обучението обхвана теми, като: "Основания за създаване на концептуалност.", "Хуманистачната парадигма.", "Терминологичен статут на рискът", "Увреждане и риск", "Нормативни документи", "Социално-педагогически подход", "Подход на социалната работа.", "Социо-емоционално развитие на детето", "Работа с общност и специфики при конкретен случай" и др.

Ваня Попова, председател на УС на Сдружение "Самаряни" и Соня Пенева, социален работник от Кризисен център "Самарянска къща" взеха участие в тридневно базово обучение, организирано от Агенция Социално подпомагане, за прилагане на Системата за проследяване на случай на дете в риск за социални работници от отделите “Закрила на детето“ (ОЗД), както и представители от различните сектори, имащи отношение към социалните услуги и работа с деца в риск, към повишаване ефективността на услугите и на социалната работа, към гарантиране правата на децата. Обучението се проведе в рамките на Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

От 11 до 13.08., гр. Стара Загора, беше форум за 50 специалисти, които работят в социалната сфера с деца. Обучението обхвана теми, като: "Основания за създаване на концептуалност.", "Хуманистачната парадигма.", "Терминологичен статут на рискът", "Увреждане и риск", "Нормативни документи", "Социално-педагогически подход", "Подход на социалната работа.", "Социо-емоционално развитие на детето", "Работа с общност и специфики при конкретен случай" и др.


Ваня Попова, председател на УС на Сдружение "Самаряни" и Соня Пенева, социален работник от Кризисен център "Самарянска къща" взеха участие в тридневно базово обучение, организирано от Агенция Социално подпомагане, за прилагане на Системата за проследяване на случай на дете в риск за социални работници от отделите “Закрила на детето“ (ОЗД), както и представители от различните сектори, имащи отношение към социалните услуги и работа с деца в риск, към повишаване ефективността на услугите и на социалната работа, към гарантиране правата на децата. Обучението се проведе в рамките на Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. От 11 до 13.08., гр. Стара Загора, беше форум за 50 специалисти, които работят в социалната сфера с деца. Обучението обхвана теми, като: "Основания за създаване на концептуалност.", "Хуманистачната парадигма.", "Терминологичен статут на рискът", "Увреждане и риск", "Нормативни документи", "Социално-педагогически подход", "Подход на социалната работа.", "Социо-емоционално развитие на детето", "Работа с общност и специфики при конкретен случай" и др.
Ваня Попова, председател на УС на Сдружение "Самаряни" и Соня Пенева, социален работник от Кризисен център "Самарянска къща" взеха участие в тридневно базово обучение, организирано от Агенция Социално подпомагане, за прилагане на Системата за проследяване на случай на дете в риск за социални работници от отделите “Закрила на детето“ (ОЗД), както и представители от различните сектори, имащи отношение към социалните услуги и работа с деца в риск, към повишаване ефективността на услугите и на социалната работа, към гарантиране правата на децата. Обучението се проведе в рамките на Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. От 11 до 13.08., гр. Стара Загора, беше форум за 50 специалисти, които работят в социалната сфера с деца. Обучението обхвана теми, като: "Основания за създаване на концептуалност.", "Хуманистачната парадигма.", "Терминологичен статут на рискът", "Увреждане и риск", "Нормативни документи", "Социално-педагогически подход", "Подход на социалната работа.", "Социо-емоционално развитие на детето", "Работа с общност и специфики при конкретен случай" и др.

58 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page