top of page

Безплатни правни консултации ще ползват потребителите на "Самарянска къща" и "Наблюдавано жилище"

Актуализирано: 16.04.2021 г.Ваня Попова, Председател на УС на Сдружение "Самаряни" и Соня Пенева, старши социален работник в Кризисен център "Самарянска къща", участваха на 12.04.2021 г., в работна среща с

адв. Златина Йовчева, осъществена в рамките на проекта на Национално бюро за правна помощ „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, който се финансира от Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Партньор по проекта, който ще се осъществява в следващите още 24 месеца, е Норвежката съдебна администрация.

Адвокат Йовчева представи целите на проекта, които са: да се разгърне системата за правна помощ към повече граждани от уязвими групи, както и да се засили ролята на държавата в областта на домашното насилие, изпълнявайки ангажиментите й да осигури равен и открит достъп до правосъдие и правна помощ на лица, чиито основни човешки права са нарушени.

В рамките на срещата стана ясно, че потребителите на двете социални услуги на Сдружение "Самаряни - Кризисен център "Самарянса къща" и "Наблюдавано жилище" - Стара Загора, при необходимост, през следващите 24 месеца, ще могат да получават индивидуални, безплатни правни консултации или да бъдат посетени от мобилен адвокатски екип в услугата, в която са настанени.


Проектът се изпълнява на територията на 3 области – Стара Загора, Велико Търново и Варна.


* * *

Кризисен център “Самарянска къща” е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. В него основно се предоставят услуги с настаняване за срок от три месеца, като този срок може да бъде удължен до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените. На пострадалите лица се предоставя защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране.

Към Кризисен център “Самарянска къща” функционират следните звена: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”.


Сдружение „Самаряни” се стреми винаги в своята дейност към иновативни подходи, които да отговарят на изискванията на времето и потребностите на хората, за да бъде увеличен ефектът при оказване на подкрепа и помощ. Затова и в новия тригодишен период на предоставяне на социалната услуга „Кризисен център “Самарянска къща”, екипът е заложил на повече възможности за ежедневна подкрепа и застъпничество за хора, преживели насилие с разширяване на звено “Консултативни линии”. Наред с добре познатата денонощна консултативна телефонна линия 042/641111, се предлагат и онлайн консултации в интернет пространството, както се и работи активно за създаване на мрежа от доброволци за подкрепа на хора, пострадали от насилие.


Активно се работи и за създаване на Ресурсен мобилен информационен център “НЕнасилие” - с “лаборатория” и “пътуваща библиотека” (РМИЦ), като нов информационен ресурс, който да бъде целогодишно постоянно на разположение на потребители, служители, доброволци и др. заинтересовани страни. Дейността на РМИЦ включва създаване на едноименна физическа и онлайн “Библиотека НЕнасилие”, съдържаща ресурси, книги, изследвания, наръчници и други информационни материали (специализирана и художествена литература) за превенция и/или справяне с насилие, които да бъдат в помощ на пострадали от насилие или техни близки, студенти по психология и социална работа, доброволци и други заинтересовани. Библиотеката ще бъде на разположение всеки работен ден в централния офис на Сдружение „Самаряни”. Тя ще се превърне в целогодишен своеобразен ресурсен център за борба с насилието, като се предвижда да бъдат разработени и концепции за нейната мобилност и гостуване като “Пътуваща библиотека” на различни подходящи за целта места. Същевременно е планирано провеждането и на изнесена “Лаборатория за НЕнасилие” на различни терени, като по този начин ще се поднови и продължи тази добра практика от предходния позитивен опит на екипа за работа с ученици в училищата по темата за насилието.


През последните години, в резултат на получената широка обществена подкрепа и финансови дарения относно обявените от Сдружение „Самаряни“ две основни каузи: „Детството не бива да боли!“ (през 2016 г.) и “Любовта не бива да боли!” (през 2017 г.), бяха осъществени много и различни дейности в подкрепа на деца и жени, преживели или станали свидетели на насилие, като по този начин са посрещнати множество специфични техни нужди. Благодарение на доброволчество, дарителство и партньорство, допълнителна подкрепа са получили много деца и жени, срещнали непредвидени житейски предизвикателства – материална подкрепа за обзавеждане и ремонт на новите им жилища, извън средата на насилие; учебни помагала за образованието на децата, както и обучителна подкрепа за тях; покриване на здравни осигуровки за лечението на няколко жени, включително с онкологични заболявания; и много, много други.

Едно от предизвикателствата, с които екипът на “Самаряни” се е заел, е търсене на по-широка подкрепа за каузата „Дари за „Защита на жени, пострадали от насилие!“. Целта е да се набере финансов ресурс и в дългосрочен план да се осигурява и оказва необходимата, навременна, юридическа подкрепа на жени, жертва на насилие, чрез разкрития през 2016 г. едноименен, дарителски, финансов фонд “ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие”. За последните 10 години, над 100 жени са получили финансова подкрепа от Сдружение “Самаряни” относно завеждането на дела по Закона за домашното насилие. Тези жени често няма към кого да се обърнат, след като са срещнали насилието по пътя на живота си и са го търпели дълги години от безсилие и усещане за безпомощност. Всяко едно получено дарение осигурява възможност за оказване на юридическа подкрепа на жени и деца, които търсейки помощ, получават подкрепа в Консултативно-информационен център “Самаряни” или в Приемната към Кризисен център “Самарянска къща”. Това им помага да направят избора животът им да стане по-безопасен, осигурява възможност за защита на децата им от насилие, което не трябва да бъде част от тяхното детство.
29 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page