top of page

Възможност за подкрепена заетост и трудова интеграция на хората с увреждания


Цвети Латева, социален работник на "Наблюдавано жилище", гр. Стара Загора, взе участие в семинар по проект „Популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество чрез извършване на изследвания на добри практики и провеждане на пътуващи семинари на тема „Социалните предприятия – възможност за подкрепена заетост и трудова интеграция на хората с увреждания“, който се проведе на 10.09., в Регионална библиотека "Захари Княжески". Проектът е финансиран от Фонд Социална закрила и се провежда в 6 различни градова, единият от които е гр. Стара Загора.

В рамките на семинара имаше и представители на бизнеса и работодатели и действащите социални предприятия. Представени бяха примери за други добри практики на европейско ниво за партньорство между социалните предприятия и бизнеса, както и възможностите на центровете за защитена заетост като важно звено в процеса на социална и трудова интеграция на хората с увреждания. Беше поставен акцент върху позитивите, които социалното предприемачество носи, както и върху социалната интеграция и ресоциализация на хората с увреждания. Целта на семинарите е да се популяризира дейността на социалното предприятие, да бъдат привлечени партньори и съмишленици от представители на големите бизнес организации и фирмите в регионите.

Лектори бяха: д-р Марина Стефанова – дългогодишен есперт „корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“, член на Консултативния съвет по КСО към Министъра на труда и социалната политика и Даниела Пеева – дългогодишен есперт „корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“, член на Консултативния съвет по КСО към Министъра на труда и социалната политика.


„Трудово лечебно стопанство” ЕООД е развиващо се социално предприятие, специализирано предприятие на хора с увреждания. Ние сме едно от малкото в страната дружества, което все още осъществява терапия чрез труд на хора с ментални проблеми. Основната ни цел е да подпомагаме рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания, посредством активното им включване в трудовия процес. Този вид терапия е метод, чиято основна цел е интегриране на индивида и улесняване на ежедневните му дейности, необходими и важни за него“, казват организаторите.25 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page