top of page

Годишна среща на организаците, членуващи в Национална мрежа за децатаОт 21 до 23. юни, 2019 г., в гр. Хисар, в Годишната среща и Общото събрание на НМД, от Сдружение "Самаряни" участваха г-жа Иванка Иванова-Попова, Председател на УС и г-н Димо Димов-Лемуил, Изпълнителен директор на Сдружението, които споделиха своя 20-годишен опит в рамките на общностната работа, успешни подходи в образованието и превенцията на насилие.

Годишната среща на НМД е най-голямото събитие на Мрежата за годината, което събира на едно място представители на над 145-те организации членове на НМД. Идеята на срещата е различни хора на различни възрасти, идващи от различни места, да могат да се срещнат и да се учат едни от други; да планират своите бъдещи дейности в името на правата на децата и да прекарат незабравимо време заедно.

В рамките на Годишната среща бяха проведени дискусии, работни групи и обучения целящи изграждането на Мрежата и засилването на нейната ефективност в подкрепа на благосъстоянието на децата в България. Тематичните работни групи "Образование", "Правосъдие", "Семейство" и "Здраве" обсъждаха и дискутираха теми, като "Семейна медиация"; "Насилието над деца"; "Стопанска дейност на НПО"; "Правна защита на деца в риск", "Насърчаване на дарителството" и др. Бяха проведени иняколко обучения за "Местно застъпничество"; "Програми за превенция на насилието"; "Права на детето и детското участие" и "Външна комуникация".

Общото събрание на НМД, провело се в последния ден от срещата, взе важни решения и направи нови избори за бъдещото управление на Мрежата.

59 преглеждания1 коментар

Последни публикации

Виж всички

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page