Да подкрепим младеж в пътя му напред!


Наблюдавано жилище е форма на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция. Услугите са основани на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всяко прието на обслужване лице. За реализиране целите на социалната услуга наблюдавано жилище се изработва концепция за предоставяне на услуги в краткосрочен и дългосрочен план.
Щедрост, дарителство и подкрепа за млад човек, напускащ Наблюдавано жилище - Стара Загора

Приятели, дарители, добротворци, старозагорци,


Обръщаме се отново с молба към всеки, в чието сърце гори страст за доброто, нека заедно помогнем на един от нашите млади хора - момче, което напуска социалната услуга "Наблюдавано жилище", да продължи в пътя на живота си напред с малко по-голяма увереност!