Да помогнем заедно на жена и нейните деца в новия им живот без насилие!

Актуализирано: 11 юни 2020


Приятели, дарители, доброволци, старозагорци,


Една жена и нейните две деца започват нов живот, живот без насилие!

След шестмесечен престой и психосоциална подкрепа в Кризисен център "Самарянска къща", жената и нейните деца са готови да отправят нов поглед с нова надежда за своето бъдеще. За да ги подкрепим и за да им помогнем техния нов дом да се превърне в уютно и възможно за живеене място, търсим следните дарения: