Две момичета избраха Наблюдавано жилище - Стара Загора


В края на м. Ноември и началото на м. Декември, две момичета бяха настанени в "Наблюдавано жлище - Стара Загора". Едното от тях идва от Център за настаняване от семеен тип, а другото от друга социална услуга. Те са съответно на 20 и 18 г., на прага на своя нов живот, готови да приемат предизвикателствата да се справят успешно, за да заживеят самостоятелно.

Екипът на "Наблюдавано жилище" изготви индивидуален план на момичетата, според, който, една от първите стъпки е намиране на работа и изграждане на трудови навици.

Трудностите, които срещат специалистите е ниската степен на образование, която да позволи бързото намиране на подходяща работна позиция, а така също и липса на установени трудови навици у момичетата. Предприемат се съответни действия за поредица от обучения, свързани с трудовата ориентация.

6 преглеждания

© 2017 Сдружение "Самаряни"

гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" № 57

тел.: 042621083

  • Последвайте Самаряни във фейсбук
  • Последвайте Самаряни в Google+
  • Последвайте Самаряни в Instagram

Денонощна консултативна телефонна линия, за жени и деца, преживели насилие

тел.: 042641111