top of page

Ден на розовата фланелкаВсяка година последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище. На 24.02., Сдружение “Самаряни” ще отбележи “Деня на розовата фланелка” за шеста поредна година с “Предизвикателството”. Екипът на Консултативно информационен център “Самаряни” и “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилието” търси 10 класни стаи, в които учат ученици от I-ви до IV-ти клас, готови, заедно със своите учители, да предизвикат себе си. Децата-участници ще бъдат предизвикани да последват 10 начина, по които да покажат своето добро отношение към съучениците си, както и да предложат още 10 други свои идеи за жестове на добро отношение един към друг в тяхната класна стая! Красив плакат ще напомня за идеите и ще отбелязва постиженията… Сред първите желаещи, заявили своето участие в “Предизвикателството” са учениците от III клас - ОУ “Христо Ботев”, с. Братя Кунчеви, I“а” клас - СУ “Васил Левски”, III“a” и III“б” клас - ОУ “Димитър Благоев”, I“д” - СУ “Иван Вазов”, IV”а” клас - II ОУ ”Петко Рачов Славейков” и IV”а” и IV”б” клас - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Хан Аспарухово.  "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО в Деня на розовата фланелка" е инициатива, която Сдружение "Самаряни" реализира, в рамките на своята Терапевтична програма за деца за справяне с насилието, в направлението "НЕнасилие в моето училище!".  *** За инициативата "Ден на розовата фланелка" в световен мащаб Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид и Травис. При откриването на учебната година, в тяхното училище, група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл с розово поло, довеждайки го до плач. На следващия ден, споменатите двама ученици решават да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен приятел. Тази инициатива бързо става популярна сред други училища. Всяка следващата година, все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят като израз на неприемане на тормоза, но и на стереотипите, свързани с пола. Розовото е само цвят и не е доказателство за мъжественост или женственост. В България за първи път Денят на розовата фланелка се отбелязва през 2012 г.  Консултативно-информационен център “Самаряни”, Терапевтична програма за деца за справяне с насилието Все по-често специалистите от Кризисен център "Самарянска къща” попадат на случаи на деца, които оказват тормоз или са станали жертви на такъв сред свои връстници, в училищната си среда или в семейството си. В отговор на тази тревожна тенденция гражданската организация разширява обхвата на услугите, предоставяни на лица, пострадали от насилие. В рамките на Консултативно-информационeн център “Самаряни”, разкрит през октомври 2017 г., стартира разработването и прилагането в практиката на цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва провеждане на терапевтични групи за деца “Изиграй насилието!” и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”. Центърът обединява в себе си работата в няколко направления, които се развиват в отговор на необходимостта от предоставяне на социални услуги на лица, които се намират в рискова ситуация, станали са жертва или свидетели на оказано насилие или трафик, но не се налага за тях да се извършва настаняване, както и за лица с агресивни прояви, оказващи тормоз и насилие. Цел на програмата е превенция на насилието в училищата, а една от основните й задачи е повишаване на информираността и развиване на системни умения у децата в училищна възраст за разпознаване и справяне с агресията и насилието, както и стимулиране на активното им участие в противодействие на тормоза и насилието в училищна среда. Използват се различни игрови и рисувателни методи и ролеви техники, включително психодрама, които да провокират децата към разбиране на собствените чувства и емоции и активно да развиват подходящи позитивни стратегии за справяне с ежедневни стресови ситуации.
Предизвикателството в Деня на розовата фланелка

Всяка година последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище.


На 24.02., Сдружение “Самаряни” ще отбележи “Деня на розовата фланелка” за шеста поредна година с “Предизвикателството”. Екипът на Консултативно информационен център “Самаряни” и “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилието” търси 10 класни стаи, в които учат ученици от I-ви до IV-ти клас, готови, заедно със своите учители, да предизвикат себе си. Децата-участници ще бъдат предизвикани да последват 10 начина, по които да покажат своето добро отношение към съучениците си, както и да предложат още 10 други свои идеи за жестове на добро отношение един към друг в тяхната класна стая! Красив плакат ще напомня за идеите и ще отбелязва постиженията…

Сред първите желаещи, заявили своето участие в “Предизвикателството” са учениците от III клас - ОУ “Христо Ботев”, с. Братя Кунчеви, I“а” клас - СУ “Васил Левски”, III“a” и III“б” клас - ОУ “Димитър Благоев”, I“д” - СУ “Иван Вазов”, IV”а” клас - II ОУ ”Петко Рачов Славейков” и IV”а” и IV”б” клас - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Хан Аспарухово.

"ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО в Деня на розовата фланелка" е инициатива, която Сдружение "Самаряни" реализира, в рамките на своята Терапевтична програма за деца за справяне с насилието, в направлението "НЕнасилие в моето училище!".

***

За инициативата "Ден на розовата фланелка" в световен мащаб


Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид и Травис. При откриването на учебната година, в тяхното училище, група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл с розово поло, довеждайки го до плач. На следващия ден, споменатите двама ученици решават да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен приятел.

Тази инициатива бързо става популярна сред други училища. Всяка следващата година, все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят като израз на неприемане на тормоза, но и на стереотипите, свързани с пола. Розовото е само цвят и не е доказателство за мъжественост или женственост.

В България за първи път Денят на розовата фланелка се отбелязва през 2012 г.Всяка година последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище. На 24.02., Сдружение “Самаряни” ще отбележи “Деня на розовата фланелка” за шеста поредна година с “Предизвикателството”. Екипът на Консултативно информационен център “Самаряни” и “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилието” търси 10 класни стаи, в които учат ученици от I-ви до IV-ти клас, готови, заедно със своите учители, да предизвикат себе си. Децата-участници ще бъдат предизвикани да последват 10 начина, по които да покажат своето добро отношение към съучениците си, както и да предложат още 10 други свои идеи за жестове на добро отношение един към друг в тяхната класна стая! Красив плакат ще напомня за идеите и ще отбелязва постиженията… Сред първите желаещи, заявили своето участие в “Предизвикателството” са учениците от III клас - ОУ “Христо Ботев”, с. Братя Кунчеви, I“а” клас - СУ “Васил Левски”, III“a” и III“б” клас - ОУ “Димитър Благоев”, I“д” - СУ “Иван Вазов”, IV”а” клас - II ОУ ”Петко Рачов Славейков” и IV”а” и IV”б” клас - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Хан Аспарухово.  "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО в Деня на розовата фланелка" е инициатива, която Сдружение "Самаряни" реализира, в рамките на своята Терапевтична програма за деца за справяне с насилието, в направлението "НЕнасилие в моето училище!".  *** За инициативата "Ден на розовата фланелка" в световен мащаб Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид и Травис. При откриването на учебната година, в тяхното училище, група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл с розово поло, довеждайки го до плач. На следващия ден, споменатите двама ученици решават да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен приятел. Тази инициатива бързо става популярна сред други училища. Всяка следващата година, все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят като израз на неприемане на тормоза, но и на стереотипите, свързани с пола. Розовото е само цвят и не е доказателство за мъжественост или женственост. В България за първи път Денят на розовата фланелка се отбелязва през 2012 г.  Консултативно-информационен център “Самаряни”, Терапевтична програма за деца за справяне с насилието Все по-често специалистите от Кризисен център "Самарянска къща” попадат на случаи на деца, които оказват тормоз или са станали жертви на такъв сред свои връстници, в училищната си среда или в семейството си. В отговор на тази тревожна тенденция гражданската организация разширява обхвата на услугите, предоставяни на лица, пострадали от насилие. В рамките на Консултативно-информационeн център “Самаряни”, разкрит през октомври 2017 г., стартира разработването и прилагането в практиката на цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва провеждане на терапевтични групи за деца “Изиграй насилието!” и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”. Центърът обединява в себе си работата в няколко направления, които се развиват в отговор на необходимостта от предоставяне на социални услуги на лица, които се намират в рискова ситуация, станали са жертва или свидетели на оказано насилие или трафик, но не се налага за тях да се извършва настаняване, както и за лица с агресивни прояви, оказващи тормоз и насилие. Цел на програмата е превенция на насилието в училищата, а една от основните й задачи е повишаване на информираността и развиване на системни умения у децата в училищна възраст за разпознаване и справяне с агресията и насилието, както и стимулиране на активното им участие в противодействие на тормоза и насилието в училищна среда. Използват се различни игрови и рисувателни методи и ролеви техники, включително психодрама, които да провокират децата към разбиране на собствените чувства и емоции и активно да развиват подходящи позитивни стратегии за справяне с ежедневни стресови ситуации.
Терапевтична програма

Консултативно-информационен център “Самаряни”, Терапевтична програма за деца за справяне с насилието


Все по-често специалистите от Кризисен център "Самарянска къща” попадат на случаи на деца, които оказват тормоз или са станали жертви на такъв сред свои връстници, в училищната си среда или в семейството си. В отговор на тази тревожна тенденция гражданската организация разширява обхвата на услугите, предоставяни на лица, пострадали от насилие. В рамките на Консултативно-информационeн център “Самаряни”, разкрит през октомври 2017 г., стартира разработването и прилагането в практиката на цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва провеждане на терапевтични групи за деца “Изиграй насилието!” и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”.


Центърът обединява в себе си работата в няколко направления, които се развиват в отговор на необходимостта от предоставяне на социални услуги на лица, които се намират в рискова ситуация, станали са жертва или свидетели на оказано насилие или трафик, но не се налага за тях да се извършва настаняване, както и за лица с агресивни прояви, оказващи тормоз и насилие. Цел на програмата е превенция на насилието в училищата, а една от основните й задачи е повишаване на информираността и развиване на системни умения у децата в училищна възраст за разпознаване и справяне с агресията и насилието, както и стимулиране на активното им участие в противодействие на тормоза и насилието в училищна среда. Използват се различни игрови и рисувателни методи и ролеви техники, включително психодрама, които да провокират децата към разбиране на собствените чувства и емоции и активно да развиват подходящи позитивни стратегии за справяне с ежедневни стресови ситуации.
122 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page