top of page

Ден на розовата фланелка

Всяка година, последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Позната е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден, участниците в организираните в тази връзка инициативи, носят розово, за да символизират своята позиция на неприемане на тормоза в училище.

На 28.02.2024 г., Сдружение “Самаряни”, за девета поредна година, отбеляза “Деня на розовата фланелка”, под мотото “ДОБРОТАТА е сила”, “ДОБРОТАТА е на мода”, в партньорство с младите хора от “Интеракт клуб - Стара Загора, младежката програма на “Ротари клуб”, като част от дейностите на Консултативно-информационния център за справяне с насилие и агресия (КИЦ) на Сдружение “Самаряни”, в рамките на “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие”, в направлението й “НЕнасилие в моето училище!”.


В дните на информационната кампания, беше проведена Работна среща - “Закуска в розово”, на 28.02., от 09:00 до 10:30 часа в Терапевтичната зала на Сдружение “Самаряни”.. Срещата обедини представители на: Община Стара Загора; ОД МВР - Стара Загора, обществения посредник на територията на община Стара Загора; РУО - Стара Загора; директори, педагогически съветници и психолози от две училища в града; Дирекция “Социално подпомагане” - Стара Загора, Отдел “Закрила на детето” Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Международен младежки център, младите омбуцмани и младия кмет на града; ученици - доброволци по програма на Фондация “Международна награда на херцога на Единбург”, родители, ТВ “Загора”, ТВ “Стара Загора” и БНР Радио Стара Загора”.


По време на срещата, чрез интерактивния метод “Световно кафене”, участниците поставиха на фокус и обсъдиха проблемните зони и срещаните трудности, както и добрите практики, свързани с възможностите за сътрудничество, като същевременно изведоха механизмите за взаимодействие между младите хора, родителите и местните институции, имащи отношение към темата за тормоза в училище.На 29.02., екип от специалисти по домашно насилие от Кризисен център “Самарянска къща” се срещна с ученици от VI ОУ “Свети Никола” и с помощта на съвременни комуникационни и игрови методи предизвика децата-участници да изразят своята позиция спрямо тормоза в училище и техните решения за действията, които трябва да предприемат децата, възрастните и общността.

Също така информационната кампания предизвика младите хора в Стара Загора да заявят своята съпричастност по темата, като желаещите поставиха на видимо място временна татуировка със слоган: “ДОБРОТАТА е сила”, “ДОБРОТАТА е на мода”.

***

За инициативата "Ден на розовата фланелка" в световен мащаб

Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид и Травис. При откриването на учебната година, в тяхното училище, група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че е дошъл с розово поло, довеждайки го до плач. На следващия ден, споменатите двама ученици решават да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен приятел.

Тази инициатива бързо става популярна сред други училища. Всяка следващата година, все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят като израз на неприемане на тормоза, но и на стереотипите, свързани с пола. Розовото е само цвят и не е доказателство за мъжественост или женственост.

В България за първи път Денят на розовата фланелка се отбелязва през 2012 г.


2 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page