top of page

Докосване до света на каузите и неправителствения сектор


В края на м. Януари 2021 г., Пепа и Мариета, получиха своите сертификати и препоръки от Сдружение "Самаряни" за успешната обучителна практика, която двете момичета преминаха от м. Октомври до м. Декември, 2020 г. Стажът, който ги доведе в "Самаряни" се реализира благодарение на програма "Социални иноватори", по проект, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“, с административната подкрепа на "Български център за нестопанско право".  Как попаднаха стажантитие при нас в "Самаряни"? Мариета е на 19 години, токущо завършила своето средно образование и разбрала за програмата "Социални иноватори" тя решава да се впусне в нещо ново за нея, което може да я ориентира и в бъдещото й кариерно развитие - а именно, да се потопи в света на неправителствения сектор, един напълно непознат за нея свят. Нейният стаж протече в рамките на направлението “Офис и публични инициативи” в Сдружение "Самаряни", където тя се обучава като "Сътрудник офис и публични инициативи". Пепа е студентка в трети курс по специалност “Социална педагогика” в Тракийски университет, гр. Стара Загора. Научила за програмата “Социални иноватори” тя се включи като "Сътрудник социални дейности". В рамките на три месеца момичетата се запознаха с историята, структурата, мисията и визията, както и с услугите, предоставяни от Сдружение "Самаряни". Разбараха каква е ролята на гражданското общество, какво е доброволчество, как се организират и реализират публични дейности и инициативи. Запознаваха с нормативната рамка, в чийто контекст работи Сдружение "Самаряни". Осъзнаха важността на публичния облик на една неправителствена организация. Премихана през въвеждащо обучени за домашното насилие, запознаха се с дейността и работата по случай в Кризисен център "Самарянска къща", както и активно се включиха в информационната кампания „КАЖИ… Не маскирай насилието!” - 16 дни на активизъм срещу насилието основано на пол. В рамките на обучителната практика Пепа и Мариета имаха възможност да реализират и свои собствени проекти. Пепа проведе индивидуални и групови занимания с потребители на "Самарянска къща" под формата на кулинарни ателиета, като след всяко едно от тях беше проведено обсъждане относно психо-социалния ефект на този тип работа за конкретния потребител, върху който беше фокусиран стажа. Мариета се фокусира върху организиране и провеждане на кампания за Рождество за децата в с. Калитиново, в рамките на проект "КЪЩАТА на семейството и общността". Какво беше стажът за Мариета в "Самаряни", ще споделим нейната обратна връзка: "Казвам се Мариета Георгиева и съм на 19 г. От м.Октомври до м. Декември, 2020 г., бях стажант в Сдружение “Самаряни”, благодарение на Програмата “Социални иноватори”. Моята позиция беше “Сътрудник офис и публични инициативи”. Започнах стажа си с голям интерес и любопитство, защото до този момент за мен неправителствения сектор беше напълно непознат. Като човек, който съвсем скоро е завършил своето средно образование и който все още не се ориентирал кариерно, това беше чудесна възможност да науча нещо ново за НПО сектора, да придобия опит с деца и тийнейджъри, да се докосна до темата “Домашно насилие”, върху която до този момент сякаш не бях се замисляла. Когато започвах стажа си, не познавах мисията и дейността на Сдружение “Самаряни” в детайли. Бях чувала и срещала в социалните мрежи различни техни инициативи и че са хора, които помагат, но точно на кого и каква е дейността им..., не знаех. Стажът започна със запознаването ни с екипа, със създателите на Сдружението и представяне на неговата историята. Впечатлението, което Димо Димов-Лемуил, Изпълнителният директор на “Самаряни” и Ваня Иванова-Попова, Председателят на УС на “Самаряни”, оставиха в мен беше - невероятни хора със силна харизма, емпатия, широк размах, визия, мечтатели, смели да рискуват, да сбъдват, да се провалят, да успяват, да опитват, да не спират пред предизвикателства,... Замислих се за своя характер и си пожелах някой ден и моите очи да греят така, когато говоря за това, с което се занимавам! Бях толкова насърчена и вдъхновена от историята на “Самаряни” и от това, че има такива хора като тях. Хора, с ясна цел, визия, мисия, идеи и мечти за по-добро бъдеще, за промяна, хора, които са в постоянна готовност да помогнат, да настанят в Кризисен център “Самарянска къща” или да се отзоват на всеки сигнал или телефонно обаждане на жена и деца, пострадали от домашно насилие, да подкрепят всеки млад човек, който е попаднал в “Наблюдавано жилище” да започне успешно своя самостоятелен живот или да помогнат на всяка майка, баща, близки и роднини да отглеждат детето си в любяща и стимулираща ранното детско развитие, семейна среда, както и още толкова много инициативи и кампании, които привличат общественото внимание върху теми като доброволното и безвъзмездно кръводаряване, добротворството, дарителството, културно-историческото наследство, и др. Една от възможностите, които ми беше предоставена по време на стажа беше да участвам в планирането и реализирането на информационна кампания в рамките на 16 дни на активизъм срещу домашното насилие под мотото “КАЖИ… Не маскирай насилието!”. За мен беше от изключително полезно да разбера как се изгражда една кампания, как се създава комуникационен план, как се планира и реализира ефективно публично събитие с желан ефект върху целевите аудитории. По време на стажа се запознах и с методите на неформалното образование и ранното детско развитие и имах възможност да наблюдавам и участвам в дейностите в рамките на Проект “Къщата на семейството и общността” в с.Калитиново и др. След завършването на стажантската програма с увереност мога да кажа, че за мен НПО сектора вече е нещо много близко и разпознаваемо. Гледам по нов начин на организации, които са се посветили да се справят със значими проблеми в обществена полза. Запознах се с много позитивни и обичащи професията си хора, в лицето на Димо, Ваня, Цвети, Радост, Люси и моя ментор Марчела. Натрупах нов опит, научих съвсем нови неща, преживях много хубави моменти, забавлявах се, придобих ценна информация по темата за домашното насилие. За мен станаха много разпознаваеми каузите на Сдружение “Самаряни” - “Любовта не бива да боли!” и “Детството не бива да боли!” Благодарна съм за възможността, която ми предостави Програмата “Социални иноватори” и на целия екип на Сдружение “Самаряни”, които ме накараха да се почувствам част от нещо значимо. Благодарна съм и за всичко видяно и научено. Вече съм по-уверена и съм направила своя избор като планирам да уча “Психология”, една специалност, която може да ме отведе в място като Сдружение “Самаряни”." Менторите, които през цялото време помагаха и насърчаваха стажантите в тяхната обучителна практика в Сдружение "Самаряни", бяха Людмила Трифонова, Старши социален работник - координатор "Кризисно настаняване" и "Консултативни линии" и Мария Данева, Координатор дейности - “Публични инициативи” и “Самарянска доброволческа служба”, но активно се включиха и други хора от екипа на "Самаряни", като Радостина Азманова, Психолог - координатор "Приемна за подкрепа" и "Терапевтични и корекционни програми" и Цветана Латева - социален работник "Наблюдавано жилище", гр. Стара Загора.
Пепа Иванова получава своя сертификат

В края на м. Януари 2021 г., Пепа и Мариета, получиха своите сертификати и препоръки от Сдружение "Самаряни" за успешната обучителна практика, която двете момичета преминаха от м. Октомври до м. Декември, 2020 г. Стажът, който ги доведе в "Самаряни" се реализира благодарение на програма "Социални иноватори", по проект, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“, с административната подкрепа на "Български център за нестопанско право".


В края на м. Януари 2021 г., Пепа и Мариета, получиха своите сертификати и препоръки от Сдружение "Самаряни" за успешната обучителна практика, която двете момичета преминаха от м. Октомври до м. Декември, 2020 г. Стажът, който ги доведе в "Самаряни" се реализира благодарение на програма "Социални иноватори", по проект, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“, с административната подкрепа на "Български център за нестопанско право".  Как попаднаха стажантитие при нас в "Самаряни"? Мариета е на 19 години, токущо завършила своето средно образование и разбрала за програмата "Социални иноватори" тя решава да се впусне в нещо ново за нея, което може да я ориентира и в бъдещото й кариерно развитие - а именно, да се потопи в света на неправителствения сектор, един напълно непознат за нея свят. Нейният стаж протече в рамките на направлението “Офис и публични инициативи” в Сдружение "Самаряни", където тя се обучава като "Сътрудник офис и публични инициативи". Пепа е студентка в трети курс по специалност “Социална педагогика” в Тракийски университет, гр. Стара Загора. Научила за програмата “Социални иноватори” тя се включи като "Сътрудник социални дейности". В рамките на три месеца момичетата се запознаха с историята, структурата, мисията и визията, както и с услугите, предоставяни от Сдружение "Самаряни". Разбараха каква е ролята на гражданското общество, какво е доброволчество, как се организират и реализират публични дейности и инициативи. Запознаваха с нормативната рамка, в чийто контекст работи Сдружение "Самаряни". Осъзнаха важността на публичния облик на една неправителствена организация. Премихана през въвеждащо обучени за домашното насилие, запознаха се с дейността и работата по случай в Кризисен център "Самарянска къща", както и активно се включиха в информационната кампания „КАЖИ… Не маскирай насилието!” - 16 дни на активизъм срещу насилието основано на пол. В рамките на обучителната практика Пепа и Мариета имаха възможност да реализират и свои собствени проекти. Пепа проведе индивидуални и групови занимания с потребители на "Самарянска къща" под формата на кулинарни ателиета, като след всяко едно от тях беше проведено обсъждане относно психо-социалния ефект на този тип работа за конкретния потребител, върху който беше фокусиран стажа. Мариета се фокусира върху организиране и провеждане на кампания за Рождество за децата в с. Калитиново, в рамките на проект "КЪЩАТА на семейството и общността". Какво беше стажът за Мариета в "Самаряни", ще споделим нейната обратна връзка: "Казвам се Мариета Георгиева и съм на 19 г. От м.Октомври до м. Декември, 2020 г., бях стажант в Сдружение “Самаряни”, благодарение на Програмата “Социални иноватори”. Моята позиция беше “Сътрудник офис и публични инициативи”. Започнах стажа си с голям интерес и любопитство, защото до този момент за мен неправителствения сектор беше напълно непознат. Като човек, който съвсем скоро е завършил своето средно образование и който все още не се ориентирал кариерно, това беше чудесна възможност да науча нещо ново за НПО сектора, да придобия опит с деца и тийнейджъри, да се докосна до темата “Домашно насилие”, върху която до този момент сякаш не бях се замисляла. Когато започвах стажа си, не познавах мисията и дейността на Сдружение “Самаряни” в детайли. Бях чувала и срещала в социалните мрежи различни техни инициативи и че са хора, които помагат, но точно на кого и каква е дейността им..., не знаех. Стажът започна със запознаването ни с екипа, със създателите на Сдружението и представяне на неговата историята. Впечатлението, което Димо Димов-Лемуил, Изпълнителният директор на “Самаряни” и Ваня Иванова-Попова, Председателят на УС на “Самаряни”, оставиха в мен беше - невероятни хора със силна харизма, емпатия, широк размах, визия, мечтатели, смели да рискуват, да сбъдват, да се провалят, да успяват, да опитват, да не спират пред предизвикателства,... Замислих се за своя характер и си пожелах някой ден и моите очи да греят така, когато говоря за това, с което се занимавам! Бях толкова насърчена и вдъхновена от историята на “Самаряни” и от това, че има такива хора като тях. Хора, с ясна цел, визия, мисия, идеи и мечти за по-добро бъдеще, за промяна, хора, които са в постоянна готовност да помогнат, да настанят в Кризисен център “Самарянска къща” или да се отзоват на всеки сигнал или телефонно обаждане на жена и деца, пострадали от домашно насилие, да подкрепят всеки млад човек, който е попаднал в “Наблюдавано жилище” да започне успешно своя самостоятелен живот или да помогнат на всяка майка, баща, близки и роднини да отглеждат детето си в любяща и стимулираща ранното детско развитие, семейна среда, както и още толкова много инициативи и кампании, които привличат общественото внимание върху теми като доброволното и безвъзмездно кръводаряване, добротворството, дарителството, културно-историческото наследство, и др. Една от възможностите, които ми беше предоставена по време на стажа беше да участвам в планирането и реализирането на информационна кампания в рамките на 16 дни на активизъм срещу домашното насилие под мотото “КАЖИ… Не маскирай насилието!”. За мен беше от изключително полезно да разбера как се изгражда една кампания, как се създава комуникационен план, как се планира и реализира ефективно публично събитие с желан ефект върху целевите аудитории. По време на стажа се запознах и с методите на неформалното образование и ранното детско развитие и имах възможност да наблюдавам и участвам в дейностите в рамките на Проект “Къщата на семейството и общността” в с.Калитиново и др. След завършването на стажантската програма с увереност мога да кажа, че за мен НПО сектора вече е нещо много близко и разпознаваемо. Гледам по нов начин на организации, които са се посветили да се справят със значими проблеми в обществена полза. Запознах се с много позитивни и обичащи професията си хора, в лицето на Димо, Ваня, Цвети, Радост, Люси и моя ментор Марчела. Натрупах нов опит, научих съвсем нови неща, преживях много хубави моменти, забавлявах се, придобих ценна информация по темата за домашното насилие. За мен станаха много разпознаваеми каузите на Сдружение “Самаряни” - “Любовта не бива да боли!” и “Детството не бива да боли!” Благодарна съм за възможността, която ми предостави Програмата “Социални иноватори” и на целия екип на Сдружение “Самаряни”, които ме накараха да се почувствам част от нещо значимо. Благодарна съм и за всичко видяно и научено. Вече съм по-уверена и съм направила своя избор като планирам да уча “Психология”, една специалност, която може да ме отведе в място като Сдружение “Самаряни”." Менторите, които през цялото време помагаха и насърчаваха стажантите в тяхната обучителна практика в Сдружение "Самаряни", бяха Людмила Трифонова, Старши социален работник - координатор "Кризисно настаняване" и "Консултативни линии" и Мария Данева, Координатор дейности - “Публични инициативи” и “Самарянска доброволческа служба”, но активно се включиха и други хора от екипа на "Самаряни", като Радостина Азманова, Психолог - координатор "Приемна за подкрепа" и "Терапевтични и корекционни програми" и Цветана Латева - социален работник "Наблюдавано жилище", гр. Стара Загора.
Мариета Георгиева получава своя сертификат

Как попаднаха стажантитие при нас в "Самаряни"? Мариета е на 19 години, токущо завършила своето средно образование и разбрала за програмата "Социални иноватори" тя решава да се впусне в нещо ново за нея, което може да я ориентира и в бъдещото й кариерно развитие - а именно, да се потопи в света на неправителствения сектор, един напълно непознат за нея свят. Нейният стаж протече в рамките на направлението “Офис и публични инициативи” в Сдружение "Самаряни", където тя се обучава като "Сътрудник офис и публични инициативи". Пепа е студентка в трети курс по специалност “Социална педагогика” в Тракийски университет, гр. Стара Загора. Научила за програмата “Социални иноватори” тя се включи като "Сътрудник социални дейности".

В рамките на три месеца момичетата се запознаха с историята, структурата, мисията и визията, както и с услугите, предоставяни от Сдружение "Самаряни". Разбараха каква е ролята на гражданското общество, какво е доброволчество, как се организират и реализират публични дейности и инициативи. Запознаваха с нормативната рамка, в чийто контекст работи Сдружение "Самаряни". Осъзнаха важността на публичния облик на една неправителствена организация. Премихана през въвеждащо обучени за домашното насилие, запознаха се с дейността и работата по случай в Кризисен център "Самарянска къща", както и активно се включиха в информационната кампания „КАЖИ… Не маскирай насилието!” - 16 дни на активизъм срещу насилието основано на пол.

В края на м. Януари 2021 г., Пепа и Мариета, получиха своите сертификати и препоръки от Сдружение "Самаряни" за успешната обучителна практика, която двете момичета преминаха от м. Октомври до м. Декември, 2020 г. Стажът, който ги доведе в "Самаряни" се реализира благодарение на програма "Социални иноватори", по проект, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“, с административната подкрепа на "Български център за нестопанско право".  Как попаднаха стажантитие при нас в "Самаряни"? Мариета е на 19 години, токущо завършила своето средно образование и разбрала за програмата "Социални иноватори" тя решава да се впусне в нещо ново за нея, което може да я ориентира и в бъдещото й кариерно развитие - а именно, да се потопи в света на неправителствения сектор, един напълно непознат за нея свят. Нейният стаж протече в рамките на направлението “Офис и публични инициативи” в Сдружение "Самаряни", където тя се обучава като "Сътрудник офис и публични инициативи". Пепа е студентка в трети курс по специалност “Социална педагогика” в Тракийски университет, гр. Стара Загора. Научила за програмата “Социални иноватори” тя се включи като "Сътрудник социални дейности". В рамките на три месеца момичетата се запознаха с историята, структурата, мисията и визията, както и с услугите, предоставяни от Сдружение "Самаряни". Разбараха каква е ролята на гражданското общество, какво е доброволчество, как се организират и реализират публични дейности и инициативи. Запознаваха с нормативната рамка, в чийто контекст работи Сдружение "Самаряни". Осъзнаха важността на публичния облик на една неправителствена организация. Премихана през въвеждащо обучени за домашното насилие, запознаха се с дейността и работата по случай в Кризисен център "Самарянска къща", както и активно се включиха в информационната кампания „КАЖИ… Не маскирай насилието!” - 16 дни на активизъм срещу насилието основано на пол. В рамките на обучителната практика Пепа и Мариета имаха възможност да реализират и свои собствени проекти. Пепа проведе индивидуални и групови занимания с потребители на "Самарянска къща" под формата на кулинарни ателиета, като след всяко едно от тях беше проведено обсъждане относно психо-социалния ефект на този тип работа за конкретния потребител, върху който беше фокусиран стажа. Мариета се фокусира върху организиране и провеждане на кампания за Рождество за децата в с. Калитиново, в рамките на проект "КЪЩАТА на семейството и общността". Какво беше стажът за Мариета в "Самаряни", ще споделим нейната обратна връзка: "Казвам се Мариета Георгиева и съм на 19 г. От м.Октомври до м. Декември, 2020 г., бях стажант в Сдружение “Самаряни”, благодарение на Програмата “Социални иноватори”. Моята позиция беше “Сътрудник офис и публични инициативи”. Започнах стажа си с голям интерес и любопитство, защото до този момент за мен неправителствения сектор беше напълно непознат. Като човек, който съвсем скоро е завършил своето средно образование и който все още не се ориентирал кариерно, това беше чудесна възможност да науча нещо ново за НПО сектора, да придобия опит с деца и тийнейджъри, да се докосна до темата “Домашно насилие”, върху която до този момент сякаш не бях се замисляла. Когато започвах стажа си, не познавах мисията и дейността на Сдружение “Самаряни” в детайли. Бях чувала и срещала в социалните мрежи различни техни инициативи и че са хора, които помагат, но точно на кого и каква е дейността им..., не знаех. Стажът започна със запознаването ни с екипа, със създателите на Сдружението и представяне на неговата историята. Впечатлението, което Димо Димов-Лемуил, Изпълнителният директор на “Самаряни” и Ваня Иванова-Попова, Председателят на УС на “Самаряни”, оставиха в мен беше - невероятни хора със силна харизма, емпатия, широк размах, визия, мечтатели, смели да рискуват, да сбъдват, да се провалят, да успяват, да опитват, да не спират пред предизвикателства,... Замислих се за своя характер и си пожелах някой ден и моите очи да греят така, когато говоря за това, с което се занимавам! Бях толкова насърчена и вдъхновена от историята на “Самаряни” и от това, че има такива хора като тях. Хора, с ясна цел, визия, мисия, идеи и мечти за по-добро бъдеще, за промяна, хора, които са в постоянна готовност да помогнат, да настанят в Кризисен център “Самарянска къща” или да се отзоват на всеки сигнал или телефонно обаждане на жена и деца, пострадали от домашно насилие, да подкрепят всеки млад човек, който е попаднал в “Наблюдавано жилище” да започне успешно своя самостоятелен живот или да помогнат на всяка майка, баща, близки и роднини да отглеждат детето си в любяща и стимулираща ранното детско развитие, семейна среда, както и още толкова много инициативи и кампании, които привличат общественото внимание върху теми като доброволното и безвъзмездно кръводаряване, добротворството, дарителството, културно-историческото наследство, и др. Една от възможностите, които ми беше предоставена по време на стажа беше да участвам в планирането и реализирането на информационна кампания в рамките на 16 дни на активизъм срещу домашното насилие под мотото “КАЖИ… Не маскирай насилието!”. За мен беше от изключително полезно да разбера как се изгражда една кампания, как се създава комуникационен план, как се планира и реализира ефективно публично събитие с желан ефект върху целевите аудитории. По време на стажа се запознах и с методите на неформалното образование и ранното детско развитие и имах възможност да наблюдавам и участвам в дейностите в рамките на Проект “Къщата на семейството и общността” в с.Калитиново и др. След завършването на стажантската програма с увереност мога да кажа, че за мен НПО сектора вече е нещо много близко и разпознаваемо. Гледам по нов начин на организации, които са се посветили да се справят със значими проблеми в обществена полза. Запознах се с много позитивни и обичащи професията си хора, в лицето на Димо, Ваня, Цвети, Радост, Люси и моя ментор Марчела. Натрупах нов опит, научих съвсем нови неща, преживях много хубави моменти, забавлявах се, придобих ценна информация по темата за домашното насилие. За мен станаха много разпознаваеми каузите на Сдружение “Самаряни” - “Любовта не бива да боли!” и “Детството не бива да боли!” Благодарна съм за възможността, която ми предостави Програмата “Социални иноватори” и на целия екип на Сдружение “Самаряни”, които ме накараха да се почувствам част от нещо значимо. Благодарна съм и за всичко видяно и научено. Вече съм по-уверена и съм направила своя избор като планирам да уча “Психология”, една специалност, която може да ме отведе в място като Сдружение “Самаряни”." Менторите, които през цялото време помагаха и насърчаваха стажантите в тяхната обучителна практика в Сдружение "Самаряни", бяха Людмила Трифонова, Старши социален работник - координатор "Кризисно настаняване" и "Консултативни линии" и Мария Данева, Координатор дейности - “Публични инициативи” и “Самарянска доброволческа служба”, но активно се включиха и други хора от екипа на "Самаряни", като Радостина Азманова, Психолог - координатор "Приемна за подкрепа" и "Терапевтични и корекционни програми" и Цветана Латева - социален работник "Наблюдавано жилище", гр. Стара Загора.
Сертификати по програма "Социални иноватори"

В рамките на обучителната практика Пепа и Мариета имаха възможност да реализират и свои собствени проекти. Пепа проведе индивидуални и групови занимания с потребители на "Самарянска къща" под формата на кулинарни ателиета, като след всяко едно от тях беше проведено обсъждане относно психо-социалния ефект на този тип работа за конкретния потребител, върху който беше фокусиран стажа. Мариета се фокусира върху организиране и провеждане на кампания за Рождество за децата в с. Калитиново, в рамките на проект "КЪЩАТА на семейството и общността".

Какво беше стажът за Мариета в "Самаряни", ще споделим нейната обратна връзка:

"Казвам се Мариета Георгиева и съм на 19 г. От м.Октомври до м. Декември, 2020 г., бях стажант в Сдружение “Самаряни”, благодарение на Програмата “Социални иноватори”. Моята позиция беше “Сътрудник офис и публични инициативи”.

Започнах стажа си с голям интерес и любопитство, защото до този момент за мен неправителствения сектор беше напълно непознат. Като човек, който съвсем скоро е завършил своето средно образование и който все още не се ориентирал кариерно, това беше чудесна възможност да науча нещо ново за НПО сектора, да придобия опит с деца и тийнейджъри, да се докосна до темата “Домашно насилие”, върху която до този момент сякаш не бях се замисляла. Когато започвах стажа си, не познавах мисията и дейността на Сдружение “Самаряни” в детайли. Бях чувала и срещала в социалните мрежи различни техни инициативи и че са хора, които помагат, но точно на кого и каква е дейността им..., не знаех. Стажът започна със запознаването ни с екипа, със създателите на Сдружението и представяне на неговата историята. Впечатлението, което Димо Димов-Лемуил, Изпълнителният директор на “Самаряни” и Ваня Иванова-Попова, Председателят на УС на “Самаряни”, оставиха в мен беше - невероятни хора със силна харизма, емпатия, широк размах, визия, мечтатели, смели да рискуват, да сбъдват, да се провалят, да успяват, да опитват, да не спират пред предизвикателства,... Замислих се за своя характер и си пожелах някой ден и моите очи да греят така, когато говоря за това, с което се занимавам! Бях толкова насърчена и вдъхновена от историята на “Самаряни” и от това, че има такива хора като тях. Хора, с ясна цел, визия, мисия, идеи и мечти за по-добро бъдеще, за промяна, хора, които са в постоянна готовност да помогнат, да настанят в Кризисен център “Самарянска къща” или да се отзоват на всеки сигнал или телефонно обаждане на жена и деца, пострадали от домашно насилие, да подкрепят всеки млад човек, който е попаднал в “Наблюдавано жилище” да започне успешно своя самостоятелен живот или да помогнат на всяка майка, баща, близки и роднини да отглеждат детето си в любяща и стимулираща ранното детско развитие, семейна среда, както и още толкова много инициативи и кампании, които привличат общественото внимание върху теми като доброволното и безвъзмездно кръводаряване, добротворството, дарителството, културно-историческото наследство, и др.

Една от възможностите, които ми беше предоставена по време на стажа беше да участвам в планирането и реализирането на информационна кампания в рамките на 16 дни на активизъм срещу домашното насилие под мотото “КАЖИ… Не маскирай насилието!”. За мен беше от изключително полезно да разбера как се изгражда една кампания, как се създава комуникационен план, как се планира и реализира ефективно публично събитие с желан ефект върху целевите аудитории. По време на стажа се запознах и с методите на неформалното образование и ранното детско развитие и имах възможност да наблюдавам и участвам в дейностите в рамките на Проект “Къщата на семейството и общността” в с.Калитиново и др.

След завършването на стажантската програма с увереност мога да кажа, че за мен НПО сектора вече е нещо много близко и разпознаваемо. Гледам по нов начин на организации, които са се посветили да се справят със значими проблеми в обществена полза. Запознах се с много позитивни и обичащи професията си хора, в лицето на Димо, Ваня, Цвети, Радост, Люси и моя ментор Марчела. Натрупах нов опит, научих съвсем нови неща, преживях много хубави моменти, забавлявах се, придобих ценна информация по темата за домашното насилие. За мен станаха много разпознаваеми каузите на Сдружение “Самаряни” - “Любовта не бива да боли!” и “Детството не бива да боли!”

Благодарна съм за възможността, която ми предостави Програмата “Социални иноватори” и на целия екип на Сдружение “Самаряни”, които ме накараха да се почувствам част от нещо значимо. Благодарна съм и за всичко видяно и научено. Вече съм по-уверена и съм направила своя избор като планирам да уча “Психология”, една специалност, която може да ме отведе в място като Сдружение “Самаряни”."


Менторите, които през цялото време помагаха и насърчаваха стажантите в тяхната обучителна практика в Сдружение "Самаряни", бяха Людмила Трифонова, Старши социален работник - координатор "Кризисно настаняване" и "Консултативни линии" и Мария Данева, Координатор дейности - “Публични инициативи” и “Самарянска доброволческа служба”, но активно се включиха и други хора от екипа на "Самаряни", като Радостина Азманова, Психолог - координатор "Приемна за подкрепа" и "Терапевтични и корекционни програми" и Цветана Латева - социален работник "Наблюдавано жилище", гр. Стара Загора.122 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page