top of page

Ефективно взаимодействие по случаите на лица, пострадали от насилие, в област Ст. Загора


  На 09. март, по инициатива на Сдружение "Самаряни", беше проведена поредна среща относно взаимодействието на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Стара Загора, Сдружение "Самаряни" и Адвокатска колегия - Стара Загора, при съвместната им работа по случаи на лица, пострадали от насилие, на територията на област Стара Загора. В срещата се включиха и представители на Национално бюро за правна помощ.  Старши комисар Лазар Христов, новият директор на ОДМВР - Стара Загора, поздрави участниците и приветства добрата колаборация, вследствие на подписаното Споразумение за сътрудничество между Сдружение "Самаряни" и  ОДМВР - Стара Загора. По време на срещата бяха предствени случаи на добро взаимодействие и своевременна и адекватна професионална помощ по съвместни случаи, в които представители на различните районни управления в област Стара Загора и екипа на Кризисен център "Самарянска къща" са успели да предложат на лицата, пострадали от насилие, информция и консултиране във връзка в прилагането на Закона за защита от домашно насилие, включително и среща с адвокат от Адвокатска колегия - Стара Загора. Дискутирани бяха предизвикателствата и трудностите, които районните и патрулиращите полицаи в по-малките населени места срещат. Беше взето решение да се планират и осъществят разширени срещи в общините на територията на област Стара Загора с представители на местната власт, полицейските координатори по насилие, адвокати от Адвокатска колегия и специалиститие по насилие от Сдружение "Самаряни" - Соня Пенева и Людмила Трифонова, които отговарят на денонощната Консултативна линия 042/64 11 11. На всички Районни управления бяха предоставени нови информациионни материали, предназначени за лица, пострадали от насилие. Председателят на Националното бюро по правна помощ, г-жа Н. Илиева, представи в срещата установените процедури, по които Бюрото осъществява дейността си директно или чрез Регионалните центрове за консултиране, при оказването на подкрепа на пострадалите от насилие лица. Представена беше и информация за новостите, които предстоят, между които и сключването на Меморандум за взаимодействие по случаите на насилие, на национално ниво.  Председателят на Адвокатска колегия - Стара Загора, адв. Зл. Йовчева  обяви, че ще бъде изготвен списък с имената на адвокатите, които са в готовност да консултират лицата, пострадали от домашно насилие на територията на областта. Тя отново напомни, че консултациите са безплатни за пострадалите лица и се осъществява в рамките на проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“.

На 09. март, по инициатива на Сдружение "Самаряни", беше проведена поредна среща относно взаимодействието на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Стара Загора, Сдружение "Самаряни" и Адвокатска колегия - Стара Загора, при съвместната им работа по случаи на лица, пострадали от насилие, на територията на област Стара Загора. В срещата се включиха и представители на Национално бюро за правна помощ.

Старши комисар Лазар Христов, новият директор на ОДМВР - Стара Загора, поздрави участниците и приветства добрата колаборация, вследствие на подписаното Споразумение за сътрудничество между Сдружение "Самаряни" и ОДМВР - Стара Загора. По време на срещата бяха предствени случаи на добро взаимодействие и своевременна и адекватна професионална помощ по съвместни случаи, в които представители на различните районни управления в област Стара Загора и екипа на Кризисен център "Самарянска къща" са успели да предложат на лицата, пострадали от насилие, информция и консултиране във връзка в прилагането на Закона за защита от домашно насилие, включително и среща с адвокат от Адвокатска колегия - Стара Загора. Дискутирани бяха предизвикателствата и трудностите, които районните и патрулиращите полицаи в по-малките населени места срещат. Беше взето решение да се планират и осъществят разширени срещи в общините на територията на област Стара Загора с представители на местната власт, полицейските координатори по насилие, адвокати от Адвокатска колегия и специалиститие по насилие от Сдружение "Самаряни" - Соня Пенева и Людмила Трифонова, които отговарят на денонощната Консултативна линия 042/64 11 11. На всички Районни управления бяха предоставени нови информациионни материали, предназначени за лица, пострадали от насилие.

Председателят на Националното бюро по правна помощ, г-жа Н. Илиева, представи в срещата установените процедури, по които Бюрото осъществява дейността си директно или чрез Регионалните центрове за консултиране, при оказването на подкрепа на пострадалите от насилие лица. Представена беше и информация за новостите, които предстоят, между които и сключването на Меморандум за взаимодействие по случаите на насилие, на национално ниво.

Председателят на Адвокатска колегия - Стара Загора, адв. Зл. Йовчева обяви, че ще бъде изготвен списък с имената на адвокатите, които са в готовност да консултират лицата, пострадали от домашно насилие на територията на областта. Тя отново напомни, че консултациите са безплатни за пострадалите лица и се осъществява в рамките на проект Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“.53 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page