top of page

Информационни срещи с патрулиращите полицаи и районни инспектори


В рамките на 10 дни, след подписване на споразумението за сътрудничество за по-интензивно взаимодействие в работата по случаите на лица, пострадали от домашно насилие, между Сдружение "Самаряни" и ОДМВР Стара Загора, се проведоха осем информационни срещи с патрулиращи и районни полицаи. Ваня Попова, председател на УС, Людмила Трифонова и Соня Пенева, старши социални работници от екипа на "Самаряни" се срещнаха с близо 100 полицейски служители от I и II РУ и ОДМВР. На всяка среща бяха представени, дискутирани и обсъдени случаи на домашно насилие, както и предоставени информационни флаери. Полицаите ще имат на разположение и брошура, с която ще могат да информират лицата, пострадали от насилие за услугите, които предоставя Сдружение "Самаряни".

Дейноститие, които се предприемат в рамките на споразумението са включени в обхвата на функционирането на Консултативно-информационен център за справяне с насилие и агресия, създаден от Сдружение „Самаряни“, и включват предоставяне на информация и консултиране на лицата във връзка с прилагането на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) и провеждане на дейности по превенция на насилието сред общността на територията на Община Стара Загора, включително сред деца и младежи от учебните заведения.


"Има кой да те чуе!" е надсловът, който ще насърчава лицата, пострадали от домашно насилие, да търсят активна подкрепа и чрез денонощната консултативна линия за лица, пострадали от насилие: 042/64 11 11.


* * *

“Самарянска къща” и Консултативно-информационен център на Сдружение "Самаряни" предоставят подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие, за да може в контекста на своите права, те да вземат важни решения относно ситуацията, в която са попаднали, и да предприемат действия, с които да продължат напред...


Кризисен център "Самарянска къща" е държавно делигирана дейност с финансиране от републиканския бюджет, но екипът на "Самаряни", близо пет години, предлага повече възможности за подкрепа, информиране и консултиране, посредничество и застъпничество, в рамките на Консултативно-информационен център, осъществявани изцяло благодарение на дарителска подкрепа. Настоящото споразумение е още една стъпка в продължение на реализиране на тази подкрепа с активното съвместно сътрудничество между екипите на ОДМВР - Стара Загора и Сдружение "Самаряни".50 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page