top of page

„КАЖИ… Не маскирай насилието!” - информационна кампания на Сдружение “Самаряни”


Вече почти 17 години, Сдружение „Самаряни“ работи по проблема домашно насилие. Още през 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. От м. януари, 2004 г., до м. септември, 2020 г., включително, сумарният брой на клиентите, ползвали различните услуги, е следният: настанени в Кризисния център – общо 746 клиенти, като 427 от тях са деца – 368 заради домашно насилие и 27 заради трафик, 32 поради други социални рискове; към Приемната – общо 1485 клиенти; осъществени консултации в рамките на Консултативните линии - 24-часовата телефонна линия (042/ 64 11 11) и онлайн – над 230; проведени терапевтични сесии с деца в рамките на “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие” през 2020 г. - 9 деца и 1 семейство. Всяка година, Сдружение “Самаряни” провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, която е насочена към различните форми на насилие срещу жени. Тя започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека. В рамките на тази кампания и през настоящата година предстои отново да акцентираме върху една обществено значима тема - тази за Домашното насилие. В тази връзка, планираме редица инициативи на територията на гр. Стара Загора и областта, които да насочат общественото внимание, да провокират реакция от страна на страдащите от домашно насилие, както и да дадат отговор на въпроси, които вълнуват хората, попаднали в такава ситуация или станали нейни свидетели.  В рамките на кампания ще бъдат разпространени информационни плакати с 24-часовата консултативна телефонна линия - 042-64-11-11 за жени и деца, пострадали от насилие, на ключови места, каквито са приемните на районните полицаи, полицейските управления на територията на община Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево и Чирпан, кметствата в общините на територията на Област Стара Загора, центровете за спешна медицинска помощ, спешните кабинети, както и в някои търговски обекти и в автобусите и тролейбусите в гр. Стара Загора. Специално брандирани предпазни маски за лице ще бъдат носени по време на 16-дневната кампания, от кондукторите в градския транспорт, както и от публични личности, полицейски служители и касиери в търговски обект. Сдружение “Самаряни” осъществява информационната кампания в партньорство с Община Стара Загора, “Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, магазин за хранителни стоки “Рафаело”, публични личности и доброволци. Съвместното реализиране на кампанията ще способства за популяризирането на възможните начини, по които пострадалите от насилие могат да потърсят помощ, за да им бъде оказана адекватна закрила и подкрепа. Информационната кампания ще популяризира активно и услугите, които Сдружение “Самаряни” предоставя на пострадалите от насилие - Кризисен център “Самарянска къща” към който функционират следните звена: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”. Общественото внимание ще бъде насочено и към каузите на Сдружение “Самаряни” в подкрепа на жени и деца, пострадали от насилие - „Детството не бива да боли!“ и “Любовта не бива да боли!”, както и към дарителския, финансов фонд “ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие”. Вярваме, че по този начин ще съдействаме на повече хора, които търпят домашно насилие или са свидетели на такова, да направят своя информиран избор и да КАЖАТ..., а не да маскират налието!
16 дни на активизъм срещу домашното насилие

Вече почти 17 години, Сдружение „Самаряни“ работи по проблема домашно насилие. Още през 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.

От м. януари, 2004 г., до м. септември, 2020 г., включително, сумарният брой на клиентите, ползвали различните услуги, е следният: настанени в Кризисния център – общо 746 клиенти, като 427 от тях са деца – 368 заради домашно насилие и 27 заради трафик, 32 поради други социални рискове; към Приемната – общо 1485 клиенти; осъществени консултации в рамките на Консултативните линии - 24-часовата телефонна линия (042/ 64 11 11) и онлайн – над 230; проведени терапевтични сесии с деца в рамките на “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие” през 2020 г. - 9 деца и 1 семейство.


Всяка година, Сдружение “Самаряни” провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, която е насочена към различните форми на насилие срещу жени. Тя започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека.

В рамките на тази кампания и през настоящата година предстои отново да акцентираме върху една обществено значима тема - тази за Домашното насилие. В тази връзка, планираме редица инициативи на територията на гр. Стара Загора и областта, които да насочат общественото внимание, да провокират реакция от страна на страдащите от домашно насилие, както и да дадат отговор на въпроси, които вълнуват хората, попаднали в такава ситуация или станали нейни свидетели.

Вече почти 17 години, Сдружение „Самаряни“ работи по проблема домашно насилие. Още през 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. От м. януари, 2004 г., до м. септември, 2020 г., включително, сумарният брой на клиентите, ползвали различните услуги, е следният: настанени в Кризисния център – общо 746 клиенти, като 427 от тях са деца – 368 заради домашно насилие и 27 заради трафик, 32 поради други социални рискове; към Приемната – общо 1485 клиенти; осъществени консултации в рамките на Консултативните линии - 24-часовата телефонна линия (042/ 64 11 11) и онлайн – над 230; проведени терапевтични сесии с деца в рамките на “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие” през 2020 г. - 9 деца и 1 семейство. Всяка година, Сдружение “Самаряни” провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, която е насочена към различните форми на насилие срещу жени. Тя започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека. В рамките на тази кампания и през настоящата година предстои отново да акцентираме върху една обществено значима тема - тази за Домашното насилие. В тази връзка, планираме редица инициативи на територията на гр. Стара Загора и областта, които да насочат общественото внимание, да провокират реакция от страна на страдащите от домашно насилие, както и да дадат отговор на въпроси, които вълнуват хората, попаднали в такава ситуация или станали нейни свидетели.  В рамките на кампания ще бъдат разпространени информационни плакати с 24-часовата консултативна телефонна линия - 042-64-11-11 за жени и деца, пострадали от насилие, на ключови места, каквито са приемните на районните полицаи, полицейските управления на територията на община Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево и Чирпан, кметствата в общините на територията на Област Стара Загора, центровете за спешна медицинска помощ, спешните кабинети, както и в някои търговски обекти и в автобусите и тролейбусите в гр. Стара Загора. Специално брандирани предпазни маски за лице ще бъдат носени по време на 16-дневната кампания, от кондукторите в градския транспорт, както и от публични личности, полицейски служители и касиери в търговски обект. Сдружение “Самаряни” осъществява информационната кампания в партньорство с Община Стара Загора, “Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, магазин за хранителни стоки “Рафаело”, публични личности и доброволци. Съвместното реализиране на кампанията ще способства за популяризирането на възможните начини, по които пострадалите от насилие могат да потърсят помощ, за да им бъде оказана адекватна закрила и подкрепа. Информационната кампания ще популяризира активно и услугите, които Сдружение “Самаряни” предоставя на пострадалите от насилие - Кризисен център “Самарянска къща” към който функционират следните звена: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”. Общественото внимание ще бъде насочено и към каузите на Сдружение “Самаряни” в подкрепа на жени и деца, пострадали от насилие - „Детството не бива да боли!“ и “Любовта не бива да боли!”, както и към дарителския, финансов фонд “ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие”. Вярваме, че по този начин ще съдействаме на повече хора, които търпят домашно насилие или са свидетели на такова, да направят своя информиран избор и да КАЖАТ..., а не да маскират налието!
КАЖИ... Не маскирай насилието!

В рамките на кампания ще бъдат разпространени информационни плакати с 24-часовата консултативна телефонна линия - 042-64-11-11 за жени и деца, пострадали от насилие, на ключови места, каквито са приемните на районните полицаи, полицейските управления на територията на община Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево и Чирпан, кметствата в общините на територията на Област Стара Загора, центровете за спешна медицинска помощ, спешните кабинети, както и в някои търговски обекти и в автобусите и тролейбусите в гр. Стара Загора. Специално брандирани предпазни маски за лице ще бъдат носени по време на 16-дневната кампания, от кондукторите в градския транспорт, както и от публични личности, полицейски служители и касиери в търговски обект.

Сдружение “Самаряни” осъществява информационната кампания в партньорство с Община Стара Загора, “Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, магазин за хранителни стоки “Рафаело”, публични личности и доброволци. Съвместното реализиране на кампанията ще способства за популяризирането на възможните начини, по които пострадалите от насилие могат да потърсят помощ, за да им бъде оказана адекватна закрила и подкрепа.

Информационната кампания ще популяризира активно и услугите, които Сдружение “Самаряни” предоставя на пострадалите от насилие - Кризисен център “Самарянска къща” към който функционират следните звена: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”. Общественото внимание ще бъде насочено и към каузите на Сдружение “Самаряни” в подкрепа на жени и деца, пострадали от насилие - „Детството не бива да боли!“ и “Любовта не бива да боли!”, както и към дарителския, финансов фонд “ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие”.


Вярваме, че по този начин ще съдействаме на повече хора, които търпят домашно насилие или са свидетели на такова, да направят своя информиран избор и да КАЖАТ..., а не да маскират налието!

24 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page