top of page

Криза. Кризисна интервенция. Детски страхове


Всеки един от нас, в живота си, се изправя пред стресови ситуации. Те са част от съществуването ни, част от него е и умението за  справяне с тях. Още по-сериозно е предизвикателството, когато кризисната ситуация се случва в дома, където има и деца. Домашното насилие поставя в извънредно сложна ситуация цялото семейство и близките. Целият екип на Кризисен център "Самарянска къща" премина обучение, водено от психолога Радостина Азманова, за надграждане на уменията на работещите с жените и децата, преживели насилие, които получават подкрепа, често в състояние на силна криза. Бяха представени, дискутирани и обсъдени чрез много казуси - кризисната интервенция, етапите на кризата, симптомите на хора в криза, специфики на травматичните преживявания и кризисната интервенция при деца. Специално място беше отделено на предоставянето на услуги чрез консултативните линии, една от които е 24-часовата консултативна линия - 042/64-11-11, денонощно достъпна и предоставяна от дежурните специалисти в Кризисния център. За хората, преживели насилие, линията работи в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, с цел трайна промяна и излизане от ситуацията на насилие, в която се намират.   На телефонната линия може да се получи превантивна информация относно ситуации на насилие или да се извърши непосредствено професионално консултиране. На база оценката на риска и нуждите, установени по време на разговора, на консултативната телефонна линия се дава информация за специализирана помощ и подкрепа, която обадилите се могат да ползват при специфични затруднения. В ситуация на криза, породена от непосредствен инцидент на насилие, консултантите на телефона изготвят план за сигурност и насочват клиента към Звено „Кризисното настаняване“, Звено“Приемна за подкрепа“, друга подходяща институция или органите на реда.
Радостина Азманова, психолог

Всеки един от нас, в живота си, се изправя пред стресови ситуации. Те са част от съществуването ни, част от него е и умението за справяне с тях. Още по-сериозно е предизвикателството, когато кризисната ситуация се случва в дома, където има и деца. Домашното насилие поставя в извънредно сложна ситуация цялото семейство и близките.

Целият екип на Кризисен център "Самарянска къща" премина обучение, водено от психолога Радостина Азманова, за надграждане на уменията на работещите с жени и деца, преживели насилие, които получават подкрепа, често в състояние на силна криза. Бяха представени, дискутирани и обсъдени чрез много казуси - кризисната интервенция, етапите на кризата, симптомите на хора в криза, специфики на травматичните преживявания и кризисната интервенция при деца. Специално място беше отделено на предоставянето на услуги чрез консултативните линии, една от които е 24-часовата консултативна линия - 042/64-11-11, денонощно достъпна и предоставяна от дежурните специалисти в Кризисния център. За хората, преживели насилие, линията работи в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, с цел трайна промяна и излизане от ситуацията на насилие, в която се намират.


Всеки един от нас, в живота си, се изправя пред стресови ситуации. Те са част от съществуването ни, част от него е и умението за  справяне с тях. Още по-сериозно е предизвикателството, когато кризисната ситуация се случва в дома, където има и деца. Домашното насилие поставя в извънредно сложна ситуация цялото семейство и близките. Целият екип на Кризисен център "Самарянска къща" премина обучение, водено от психолога Радостина Азманова, за надграждане на уменията на работещите с жените и децата, преживели насилие, които получават подкрепа, често в състояние на силна криза. Бяха представени, дискутирани и обсъдени чрез много казуси - кризисната интервенция, етапите на кризата, симптомите на хора в криза, специфики на травматичните преживявания и кризисната интервенция при деца. Специално място беше отделено на предоставянето на услуги чрез консултативните линии, една от които е 24-часовата консултативна линия - 042/64-11-11, денонощно достъпна и предоставяна от дежурните специалисти в Кризисния център. За хората, преживели насилие, линията работи в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, с цел трайна промяна и излизане от ситуацията на насилие, в която се намират.   На телефонната линия може да се получи превантивна информация относно ситуации на насилие или да се извърши непосредствено професионално консултиране. На база оценката на риска и нуждите, установени по време на разговора, на консултативната телефонна линия се дава информация за специализирана помощ и подкрепа, която обадилите се могат да ползват при специфични затруднения. В ситуация на криза, породена от непосредствен инцидент на насилие, консултантите на телефона изготвят план за сигурност и насочват клиента към Звено „Кризисното настаняване“, Звено“Приемна за подкрепа“, друга подходяща институция или органите на реда.

На телефонната линия може да се получи превантивна информация относно ситуации на насилие или да се извърши непосредствено професионално консултиране. На база оценката на риска и нуждите, установени по време на разговора, на консултативната телефонна линия се дава информация за специализирана помощ и подкрепа, която обадилите се могат да ползват при специфични затруднения. В ситуация на криза, породена от непосредствен инцидент на насилие, консултантите на телефона изготвят план за сигурност и насочват клиента към Звено „Кризисното настаняване“, Звено“Приемна за подкрепа“, друга подходяща институция или органите на реда.


Всеки един от нас, в живота си, се изправя пред стресови ситуации. Те са част от съществуването ни, част от него е и умението за  справяне с тях. Още по-сериозно е предизвикателството, когато кризисната ситуация се случва в дома, където има и деца. Домашното насилие поставя в извънредно сложна ситуация цялото семейство и близките. Целият екип на Кризисен център "Самарянска къща" премина обучение, водено от психолога Радостина Азманова, за надграждане на уменията на работещите с жените и децата, преживели насилие, които получават подкрепа, често в състояние на силна криза. Бяха представени, дискутирани и обсъдени чрез много казуси - кризисната интервенция, етапите на кризата, симптомите на хора в криза, специфики на травматичните преживявания и кризисната интервенция при деца. Специално място беше отделено на предоставянето на услуги чрез консултативните линии, една от които е 24-часовата консултативна линия - 042/64-11-11, денонощно достъпна и предоставяна от дежурните специалисти в Кризисния център. За хората, преживели насилие, линията работи в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, с цел трайна промяна и излизане от ситуацията на насилие, в която се намират.   На телефонната линия може да се получи превантивна информация относно ситуации на насилие или да се извърши непосредствено професионално консултиране. На база оценката на риска и нуждите, установени по време на разговора, на консултативната телефонна линия се дава информация за специализирана помощ и подкрепа, която обадилите се могат да ползват при специфични затруднения. В ситуация на криза, породена от непосредствен инцидент на насилие, консултантите на телефона изготвят план за сигурност и насочват клиента към Звено „Кризисното настаняване“, Звено“Приемна за подкрепа“, друга подходяща институция или органите на реда.

125 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page