top of page

"КЪЩАТА на семейството и общността" с подкрепа за деца и семейства в с. Калитиново

Актуализирано: 24.04.2020 г.


В рамките на две седмици екипът на самарянския проект "КЪЩАТА на семейството и общността" посети семейства в. Калитиново и раздаде двукратно хуманитарни пакети и индивидуални детски пакети с материали за творчество и игри.
Подкрепа за деца и родители в с. Калитиново

В рамките на две седмици, екипът на самарянския проект "КЪЩАТА на семейството и общността", изпълняван от Сдружение "Самаряни", посети семейства с малки деца в. Калитиново и раздаде за втори път хуманитарни пакети с храна, хигиенни материали и дезинфектанти и индивидуални детски пакети с материали за творчество и игри. През слънчевия 23. април, 17 семейства и 33 деца получиха материална подкрепа, този път осигурена от партньорите ни от Worldwide Orphans Bulgaria/ Фондация за децата в риск по света. Безвъзмездната помощ се състоеше от следното:

- семеен пакет: дезинфектанти - 2 бр. домакински ръкавици, 2 бр. маски, течен сапун и дезинфектант, пасти и четки за зъби и храни – боб, леща, брашно, макарони и ориз;

- индивидуален детски пакет със следното съдържание: пастели, моливи, ножичка, карти Черен Петър, други карти за игра и скицник.


Сдружение "Самаряни" си партнира с Фондация за деца в риск по света от 2018 г ., за изпълнение на Програмата „Елементът игра”, инструмент, който повишава познавателното, социалното и емоционалното развитие на децата.


Над месец на изолация, когато повечето хора трябва да си останат у дома, децата преживяват кризата и техния начин на реакция е различен от този на възрастните. Родителите също имат своите предизвикателства и нужда от подкрепата, за да могат да се грижат добре за децата си. Затова, Сдружение "Самаряни" предприе бързи промени в своята дейност, съобразно новите условия и препозиционира онлайн част от дейностите, които реализира вече две години и четири месеца, в с. Калитиново, в рамките на проекта "КЪЩАТА на семейството и общността", но продължи теренната работа и срещи със семействата с цел хуманитарна подкрепа. Така на 14. април бяха посетени 22 семейства и 29 деца, които бяха подпомогнати с храна, миещи препарати и дезинфектанти, както и с материали за децата, за творчески дейности у дома. Благодарение на това, ежеседмично се провеждат по две ателиета онлайн, в които се включват деца до 5 годиншна възраст и техните родители.

* * *

Проектът “КЪЩАТА на семейството и общността” е иновативна идея на Сдружение “Самаряни”. Това е нов тип услуга, включваща обособяването на пространство - КЪЩАТА на семейството и общността, в с. Калитиново, която по същество е тип общностен център, чието развитие се базира на прилагането на цялостен подход, основан на адаптивното социално поведение. С прилагането на този подход се цели да се способства за повишаване на компетентностите (знания и умения) на децата от 0 до 5 години и техните родители, семейства и цялата общност там, както и да се насърчи обмяната на знания и опит при развиването на житейски умения, включително и умения за позитивно родителство, и да се окаже подкрепа в процеса на овластяване на родителите, семействата и цялата общност до степен, в която те самите да знаят, разбират и да предпазват в ежедневието децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа, както и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие още от раждането, посредством създаването и прилагането на определени, валидни за конкретната общност, еталони на позитивно поведение и грижа към децата, от страна на техните родители, семейства и цялата общност. Този подход е основан на многообразните перспективи пред родителите, семействата и цялата общност относно изграждането на собствени еталони на поведение, които отразяват гледните точки, ценностите и препоръчителните практики на широк кръг от хора, институции и общности на територията на общината по отношение на социално-икономически, културни, расови, езикови, етнически, полови и други регионални различия, и които могат да бъдат преглеждани и обновявани периодично, за да отговарят на актуалните нужди на общността в тяхното съвремие. “КЪЩАТА на семейството и общността” се реализира, благодарение на финансовата подкрепа на Фондация "Лале" и "Oak", по Програма “Силата на семейството и общността”, в партньорство с Кметството на с. Калитиново и Община Стара Загора.
57 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page