top of page

Момче и момиче са настоящите потребители на "Наблюдавано жилище"

През тримесечието януари - март,2020 г., в "Наблюдавано жилище" - гр. Стара Загора няма нови настанявания. Едно момче и едно момиче са потребителите към този момент.

Наблюдавано жилище - Стара Загора

Момчето е с установена трайна трудова заетост в местна частна фирма, където се справя успешно.

Съгласно индивидуалния план на момичето, екипът на "Наблюдавано жилище" полага усилия за намиране на работа и изграждане на трудови навици. Два поредни опита за задържане на работа, до този момент не доведоха до задоволителен резултат. Трудностите, които срещат специалистите в услугата е ниската степен на образование, която не позволява намиране на подходяща работна позиция. Така също и настъпилата извънредна ситуация, наложена от предприетитие строги мерки във връзка с разпространението на covid - 19 , доведе до допълнителни затруднения за намиране на подходящо работно място.

8 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page