top of page

"Наблюдавано жилище" се превърна в дом за още две момчета

Актуализирано: 12.01.2021 г.


През м. Ноември, 2020 г., в един много кратък период от време, "Наблюдавано жилище" - Стара Загора се превърна в нов дом за две момчета -  20-годишен младеж, напускащ специализирана институция и 24-годишен младеж, в крайно рискови жилищни условия, останал без подкрепяща семейна среда.  Двете момчета са завършили своето средно образование, понастоящем работят и се очаква с малко специализирана подкрепа от страна на екипа на "Наблюдавано жилище", те да успеят да се справят и придобият увереност за самостоятелен начин на живот.  * * * Сдружение "Самаряни" предоставя социалната услуга "Наблюдавано жилище" - Стара Загора от 2010 г. Наблюдавано жилище (НЖ) е форма на социални услуги за оказване на професионална подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция. Услугата може да бъде насочена и към млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация и/или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство и/или близките си. Мисията на услугата е да се повиши социалната адаптация на тези млади хора, чрез осигуряване на адекватна подкрепа и професионална помощ за подобряване уменията им за социално включване.
"Наблюдавано жилище" - Стара Загора

През м. Ноември, 2020 г., в един много кратък период от време, "Наблюдавано жилище" - Стара Загора се превърна в нов дом за две момчета - 20-годишен младеж, напускащ специализирана институция и 24-годишен младеж, в крайно рискови жилищни условия, останал без подкрепяща семейна среда. Двете момчета не са завършили своето образование и планират да положат усилия в тази посока. Понастоящем и двамата младежи работят и се очаква с малко специализирана подкрепа от страна на екипа на "Наблюдавано жилище", те да успеят да се справят и придобият увереност за самостоятелен начин на живот.

* * * Сдружение "Самаряни" предоставя социалната услуга "Наблюдавано жилище" - Стара Загора от 2010 г. Наблюдавано жилище (НЖ) е форма на социални услуги за оказване на професионална подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция. Услугата може да бъде насочена и към млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация и/или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство и/или близките си. Мисията на услугата е да се повиши социалната адаптация на тези млади хора, чрез осигуряване на адекватна подкрепа и професионална помощ за подобряване уменията им за социално включване.

6 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page