top of page

"Наблюдавано жилище" - Стара Загора посреща нови младежи


Месец Юни е особено динамичен в "Наблюдавано жилище" (НЖ) - Стара Загора. След едногодишен престой в НЖ, едно момиче и едно момче напуснаха услугата и се отправиха към новия си живот. Благодарение на съвместните усилия на Община Стара Загора и Сдружение "Самаряни", те ще живеят в предоставените им общински жилища, които бяха оборудвани и преобразени в нови домове, благодарение на много доброволци и дарители. Младите хора работят трайно повече от година при своите работодатели, които полагат усилия те да изградят умения за работа и да останат на работните си места.


През месеца услугата "Наблюдавано жилище" прие две нови момчета и две нови момичета, които напускат Центровете за настаняване от семеен тип. Те бяха настанени, съответно в апартаменти в кв. "Железник" и кв. "Зора", което запълни 100% от капацитета на услугата. Трима от новонастанените младежи не са завършили своето средно образование. Предстои им отново да се явят на матура, за да финализират средния етап от образованието си, за което ще получат подкрепа. Трима от младите хора работят.

Услугите, които младежите ще получат в НЖ са основани на базисни принципи в социалната работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всяко лице. Тъй като НЖ е част от външната система за подкрепа и придружаване на младежите, напуснали ЦНСТ и МГД, по пътя им към социална интеграция, професионална реализация и независим живот, за всеки новонастанен се изработва индивидуална концепция за предоставяне на услуги в краткосрочен и дългосрочен план.


* * * Основната цел на услугата "Наблюдавано жилище" - СтараЗагора, вече 12 години, е да се предоставят подходящи битови условия за самостоятелен и независим живот на младите хора, под наблюдение и с осигуряване на комплексна подкрепа на екип от професионалисти, с оглед постигане на ускорена и ефективна социална интеграция, чрез развиване на личностните ресурси, придобиване на нови умения за самостоятелен живот, изграждане и развиване на сътрудничество между младежите в нужда, местните институции и общността. Услугите, които ще бъдат предлагани, имат за цел да оказват пряка и косвена подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище или са попаднали в рискова житейска ситуация, неподкрепени от страна на семейство в бедност или общността, на които им предстои да водят независим начин на живот.6 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page