Национално изследване "Деинституционализация: Случаят България- 3"


Димо Димов-Лемуил, ръководител на "Наблюдавано жилище", гр. Стара Загора, Цветана Латева, социален работник в НЖ и един от настанените в НЖ младежи участваха в организирана от екипа на "Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца - Нов Български университет" среща, която се реализира в рамките на национално изследване: “Деинституционализация: Случаят България – 3" (ДеИ-3), което проучва процеса на деинституционализация на грижата за деца и се провежда в рамките на 2020-2021 г.
Национално изследване

Димо Димов-Лемуил, ръководител на "Наблюдавано жилище", г