top of page

Национално проучване за домашното насилие и насилието, основано на пол


На 11.07., екип от Сдружение "Самаряни" проведе фокус група в гр. Казанлък със специалисти по домашно насилие, която е част от национално проучване за разпространението на насилието по проект „Заедно срещу насилието“ на Министерството на труда и социалната политика. Изпълнители на проучването са "Алфа Рисърч" ООД , Национална мрежа за децата и сдружение „Институт за социални дейности и практики“.
Фокус група на експерти, работещи по темата насилие в гр. Казанлък

На 11.07., екип от Сдружение "Самаряни", с подкрепата на Сдружение "Бъдеще за децата", гр. Казанлък, проведе фокус група със специалисти по домашно насилие, която е част от национално проучване за разпространението на насилието по проект „Заедно срещу насилието“ на Министерството на труда и социалната политика. Изпълнители на проучването са "Алфа Рисърч" ООД , Национална мрежа за децата и сдружение „Институт за социални дейности и практики“.


На 11.07., екип от Сдружение "Самаряни" проведе фокус група в гр. Казанлък със специалисти по домашно насилие, която е част от национално проучване за разпространението на насилието по проект „Заедно срещу насилието“ на Министерството на труда и социалната политика. Изпълнители на проучването са "Алфа Рисърч" ООД , Национална мрежа за децата и сдружение „Институт за социални дейности и практики“.
Сдружение "Самаряни" проведе фокус група в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, гр. Казанлък.

В Комплекса за социални услуги за деца и семейства, гр. Казанлък беше формирана интердисциплинарна фокус група, в която бяха събрани специалисти от различни сфери, с цел споделяне на общ опит, проблеми и др. по темата за насилието. В рамките на фокус групата бяха осъществени персонални полуструктурирани интервюта и събрана индивидуална информация от всеки експерт за опита му, позицията, случаите, по които работи и др. Това дава възможност да бъдат чути различните гледни точки на специалистите. След обработка на данните ще бъде установено в кои експертни полета какъв опит има, с каква проблематика се борят специалистите при работата си с домашното насилие и насилието, основано на пол, както и каква подкрепа оказват.


На 11.07., екип от Сдружение "Самаряни" проведе фокус група в гр. Казанлък със специалисти по домашно насилие, която е част от национално проучване за разпространението на насилието по проект „Заедно срещу насилието“ на Министерството на труда и социалната политика. Изпълнители на проучването са "Алфа Рисърч" ООД , Национална мрежа за децата и сдружение „Институт за социални дейности и практики“.
Информационни материали на Сдружение "Самаряни", касаещи домашното насилие и насилието, основано на пол.

75 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page