top of page

На всеки доброволен и безвъзмезден кръвоДАРител - БЛАГОДАРИМ!


Днес е 14.Юни - Международният ден на доброволния кръвоДАРител... Днес почитаме добротворците, които в истинския смисъл "спасяват" човешки живот, споделяйки безвъзмездно и доброволно своята кръв с някой, чийто живот зависи от кръвопреливане в даден момент! Доброволните кръводарители са хора с голямо сърце и емпатия! Днес, нека си припомним колко значимо е даряването на кръв от доброволни и безвъзмездни кръводарители... Дарената кръв няма цена, така както приятелството, любовта и човешкия живот!  Повече от 500 българи всеки ден се нуждаят от кръв. А, България е на едно от последните места по брой на кръводарители в Европа. Едва ¼ от кръводарителите у нас са доброволни, а останалото необходимо количество кръв се осигурява чрез платени или заместитилни донори.  Благодарение на съвместните усилия на Регионалния център по трансфузионна хематология - Стара Загора и много неправителствени организации, държавни институции, бизнес компании, Стара Загора е регион, в който доброволното и безвъзмездното кръводаряване намира среда и се промотира активно.   192 страни по света са съпричастни към идеята на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Международната федерация на организациите на доброволните кръводарители, Международната асоциация по трансфузионна хематология и Световната здравна организация за отбелязване на 14 юни. През 2022 г., СЗО призовава хората по целия свят да дарят кръв в знак на солидарност. Безопасната кръв и кръвни продукти, както и тяхното преливане, са от изключителна важност за общественото здраве. Те са от ключово значение за лечението на хора, страдащи от различни заболявания, злополуки, природни бедствия и въоръжени конфликти. Нуждата от кръв е всеобща, но достъпът до нея е ограничен - особено в страните с ниски и средни доходи, където недостигът засяга най-вече жените и децата, тъй като те обикновено се нуждаят най-много от кръв.  Да станете редовен доброволен кръводарител е лесно, не го отлагайте!

Днес е 14.Юни - Международният ден на доброволния кръвоДАРител... Днес почитаме добротворците, които в истинския смисъл "спасяват" човешки живот, споделяйки безвъзмездно и доброволно своята кръв с някой, чийто живот зависи от кръвопреливане в даден момент!

Доброволните кръводарители са хора с голямо сърце и емпатия!


Днес, нека си припомним колко значимо е даряването на кръв от доброволни и безвъзмездни кръводарители... Дарената кръв няма цена, така както приятелството, любовта и човешкия живот!

Повече от 500 българи всеки ден се нуждаят от кръв. А, България е на едно от последните места по брой на кръводарители в Европа. Едва ¼ от кръводарителите у нас са доброволни, а останалото необходимо количество кръв се осигурява чрез платени или заместитилни донори.


Благодарение на съвместните усилия на Регионалния център по трансфузионна хематология - Стара Загора и много неправителствени организации, държавни институции, бизнес компании, Стара Загора е регион, в който доброволното и безвъзмездното кръводаряване намира среда и се промотира активно.


192 страни по света са съпричастни към идеята на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Международната федерация на организациите на доброволните кръводарители, Международната асоциация по трансфузионна хематология и Световната здравна организация за отбелязване на 14 юни. През 2022 г., СЗО призовава хората по целия свят да дарят кръв в знак на солидарност.


Безопасната кръв и кръвни продукти, както и тяхното преливане, са от изключителна важност за общественото здраве. Те са от ключово значение за лечението на хора, страдащи от различни заболявания, злополуки, природни бедствия и въоръжени конфликти. Нуждата от кръв е всеобща, но достъпът до нея е ограничен - особено в страните с ниски и средни доходи, където недостигът засяга най-вече жените и децата, тъй като те обикновено се нуждаят най-много от кръв.


Да станете редовен доброволен кръводарител е лесно, не го отлагайте!

12 преглеждания0 коментара
bottom of page