top of page

На стаж в "Самаряни"!

От 2.Октомври, в Сдружение "Самаряни" имаме стажанти, които през следващите 3 месеца ще бъдат част от нашия екип! Пепа и Мариета са сред нас, благодарение на

От 2.Октомври, в Сдружение "Самаряни" имаме стажанти, които през следващите 3 месеца ще бъдат част от нашия екип! Пепа и Мариета са сред нас, благодарение на „Социални иноватори“ - програма за обучителни практики в неправителствените организации, която дава изцяло нова възможност за млади хора да се потопят в света на каузите и да се запознаят отблизо с работата на организациите на гражданското общество. Програмата се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“, с административната подкрепа на "Български център за нестопанско право". Програмата дава идеална възможност на младежи между 18- и 29-годишна възраст, които: не учат и не работят, или са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки, или наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си, и искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор. Точно това доведе и двете стажантки сред нас! Те са силно мотивирани да се докоснат до сферата на социалните услуги и 22-годишния опит на Сдружение "Самаряни". В своя път, те ще бъдат придружение от ментори в лицето на Люси и Марчела, които ще им помогнат да се включат, да наблюдават работата, да предизвикат собствените си умения и да реализират своя идея или малък проект.  Стажът започна с представяне на историята, структурата, мисията и визията на Сдружение "Самаряни", лично презентирани от Изпълнителния директор - Димо Димов-Лемуил и Председателя на УС на Сдружение "Самаряни - Ваня Попова. Вълнуващи моменти, истински предизвикателства, смели мечти, дълъг и нелек професионален път... и много други искрени истории запознаха младите хора със самарянските стъпки на основателите. Последва представяне на услугите: "Кризисен център "Самарянска къща"", "Наблюдавано жилище" - Стара Загора, "КЪЩАТА на семейството и общността", роля на гражданското общество, доброволчеството, публичните инициативи и каузите на "Самаряни", в рамките на които стажантите срещнаха и се запознаваха и с друге специалисти от екипа на "Самаряни". Началото е поставено, а ние сме уверени, че в лицето на Пепа, чиято стажантска позиция е "Сътрудник социални дейности" и Мариета - "Сътрудник офис и публични инициативи" ще открием нови съмишленици и носители на свежа гражданска енергия, които ще ни бъде от огромна подкрепа в текущите ни и бъдещи инициативи. Чувстваме се изключително вдъхновени от възможностите, които ни предоставя програмата "Социални иноватори"!
Началото

„Социални иноватори“ - програма за обучителни практики в неправителствените организации, която дава изцяло нова възможност за млади хора да се потопят в света на каузите и да се запознаят отблизо с работата на организациите на гражданското общество.

Програмата се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“, с административната подкрепа на "Български център за нестопанско право".


Програмата дава идеална възможност на младежи между 18- и 29-годишна възраст, които: не учат и не работят, или са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки, или наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си, и искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор.

От 2.Октомври, в Сдружение "Самаряни" имаме стажанти, които през следващите 3 месеца ще бъдат част от нашия екип! Пепа и Мариета са сред нас, благодарение на „Социални иноватори“ - програма за обучителни практики в неправителствените организации, която дава изцяло нова възможност за млади хора да се потопят в света на каузите и да се запознаят отблизо с работата на организациите на гражданското общество. Програмата се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“, с административната подкрепа на "Български център за нестопанско право". Програмата дава идеална възможност на младежи между 18- и 29-годишна възраст, които: не учат и не работят, или са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки, или наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си, и искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор. Точно това доведе и двете стажантки сред нас! Те са силно мотивирани да се докоснат до сферата на социалните услуги и 22-годишния опит на Сдружение "Самаряни". В своя път, те ще бъдат придружение от ментори в лицето на Люси и Марчела, които ще им помогнат да се включат, да наблюдават работата, да предизвикат собствените си умения и да реализират своя идея или малък проект.  Стажът започна с представяне на историята, структурата, мисията и визията на Сдружение "Самаряни", лично презентирани от Изпълнителния директор - Димо Димов-Лемуил и Председателя на УС на Сдружение "Самаряни - Ваня Попова. Вълнуващи моменти, истински предизвикателства, смели мечти, дълъг и нелек професионален път... и много други искрени истории запознаха младите хора със самарянските стъпки на основателите. Последва представяне на услугите: "Кризисен център "Самарянска къща"", "Наблюдавано жилище" - Стара Загора, "КЪЩАТА на семейството и общността", роля на гражданското общество, доброволчеството, публичните инициативи и каузите на "Самаряни", в рамките на които стажантите срещнаха и се запознаваха и с друге специалисти от екипа на "Самаряни". Началото е поставено, а ние сме уверени, че в лицето на Пепа, чиято стажантска позиция е "Сътрудник социални дейности" и Мариета - "Сътрудник офис и публични инициативи" ще открием нови съмишленици и носители на свежа гражданска енергия, които ще ни бъде от огромна подкрепа в текущите ни и бъдещи инициативи. Чувстваме се изключително вдъхновени от възможностите, които ни предоставя програмата "Социални иноватори"!
Стажантите, посрещнати с "Добре дошли!"

Точно това доведе и двете стажантки сред нас! Те са силно мотивирани да се докоснат до сферата на социалните услуги и 22-годишния опит на Сдружение "Самаряни". В своя път, те ще бъдат придружение от ментори в лицето на Люси и Марчела, които ще им помогнат да се включат, да наблюдават работата, да предизвикат собствените си умения и да реализират своя идея или малък проект.От 2.Октомври, в Сдружение "Самаряни" имаме стажанти, които през следващите 3 месеца ще бъдат част от нашия екип! Пепа и Мариета са сред нас, благодарение на „Социални иноватори“ - програма за обучителни практики в неправителствените организации, която дава изцяло нова възможност за млади хора да се потопят в света на каузите и да се запознаят отблизо с работата на организациите на гражданското общество. Програмата се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“, с административната подкрепа на "Български център за нестопанско право". Програмата дава идеална възможност на младежи между 18- и 29-годишна възраст, които: не учат и не работят, или са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки, или наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си, и искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор. Точно това доведе и двете стажантки сред нас! Те са силно мотивирани да се докоснат до сферата на социалните услуги и 22-годишния опит на Сдружение "Самаряни". В своя път, те ще бъдат придружение от ментори в лицето на Люси и Марчела, които ще им помогнат да се включат, да наблюдават работата, да предизвикат собствените си умения и да реализират своя идея или малък проект.  Стажът започна с представяне на историята, структурата, мисията и визията на Сдружение "Самаряни", лично презентирани от Изпълнителния директор - Димо Димов-Лемуил и Председателя на УС на Сдружение "Самаряни - Ваня Попова. Вълнуващи моменти, истински предизвикателства, смели мечти, дълъг и нелек професионален път... и много други искрени истории запознаха младите хора със самарянските стъпки на основателите. Последва представяне на услугите: "Кризисен център "Самарянска къща"", "Наблюдавано жилище" - Стара Загора, "КЪЩАТА на семейството и общността", роля на гражданското общество, доброволчеството, публичните инициативи и каузите на "Самаряни", в рамките на които стажантите срещнаха и се запознаваха и с друге специалисти от екипа на "Самаряни". Началото е поставено, а ние сме уверени, че в лицето на Пепа, чиято стажантска позиция е "Сътрудник социални дейности" и Мариета - "Сътрудник офис и публични инициативи" ще открием нови съмишленици и носители на свежа гражданска енергия, които ще ни бъде от огромна подкрепа в текущите ни и бъдещи инициативи. Чувстваме се изключително вдъхновени от възможностите, които ни предоставя програмата "Социални иноватори"!
Мечтата, която 22 години движи самарянския свят

Стажът започна с представяне на историята, структурата, мисията и визията на Сдружение "Самаряни", лично презентирани от Изпълнителния директор - Димо Димов-Лемуил и Председателя на УС на Сдружение "Самаряни - Ваня Попова. Вълнуващи моменти, истински предизвикателства, смели мечти, дълъг и нелек професионален път... и много други искрени истории запознаха младите хора със самарянските стъпки на основателите. Последва представяне на услугите: "Кризисен център "Самарянска къща"", "Наблюдавано жилище" - Стара Загора, "КЪЩАТА на семейството и общността", роля на гражданското общество, доброволчеството, публичните инициативи и каузите на "Самаряни", в рамките на които стажантите срещнаха и се запознаваха и с друге специалисти от екипа на "Самаряни".


Началото е поставено, а ние сме уверени, че в лицето на Пепа, чиято стажантска позиция е "Сътрудник социални дейности" и Мариета - "Сътрудник офис и публични инициативи" ще открием нови съмишленици и носители на свежа гражданска енергия, които ще ни бъде от огромна подкрепа в текущите ни и бъдещи инициативи. Чувстваме се изключително вдъхновени от възможностите, които ни предоставя програмата "Социални иноватори"!177 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page